Robbert de Mug (strategisch adviseur)

Ik ben Robbert de Mug, strategisch adviseur bij de sector Programma- & Gebiedsmanagement. Via het traineeprogramma ‘de Toekomst van Brabant’ ben ik bij de gemeente Eindhoven terechtgekomen, na mijn studies urban design en urban and cultural geography. Ik werk met een leuke club mensen, zowel binnen als buiten Eindhoven. Ik heb alle ruimte om er elke dag weer iets moois van te maken, voor de stad.

Wat maak ik als strategisch adviseur voor Eindhoven?

Het leukste project van de stad: de ruimtelijk economische agenda van Eindhoven. Samen met collega’s en andere organisaties ontwikkel ik ideeën, oplossingsrichtingen en strategieën om Eindhoven een aantrekkelijke stad te laten zijn en blijven. Voor inwoners, bedrijven en investeerders. Dat is niet alleen belangrijk voor Eindhoven maar voor heel Nederland. Want een goed functionerende economie in onze regio is een voorwaarde is voor nationale welvaart.
 

Eindhoven concurreert wereldwijd met andere steden om talent. Talentvolle mensen moeten zich hier willen vestigen én willen blijven. Daarom moet de stad goed bereikbaar zijn, met de trein, de auto en het vliegtuig. Moeten er voldoende woningen zijn en moet de stad uitdagend en interessant zijn. Bijvoorbeeld door culturele voorzieningen die passen bij het profiel van Eindhoven: technologie, design en kennis. Onze plannen hebben een horizon tot 2040 maar leiden al sneller tot resultaat: over vijf jaar zal het stationsgebied van Eindhoven ingrijpend zijn veranderd. Leuk om hier mee bezig te zijn! En uitdagend ook, want het is niet altijd makkelijk om bij zoveel organisaties de handen op elkaar te krijgen om samen te investeren

Met wie maak ik dat?

Met een club enthousiaste mensen: strategen, gebiedsmanagers, programmaleiders en specialisten. En natuurlijk onze wethouders. We hebben veel contact met de provincie Noord-Brabant, diverse ministeries, Brainport Eindhoven, NS, Prorail en andere collega’s binnen de gemeente Eindhoven. Verder trekken we op met andere grote Nederlandse steden, om van elkaar te leren.

Voor wie maak ik dat?

Uiteindelijk heeft iedereen belang bij een succesvol Eindhoven. Want onze regio is de tweede economische regio van Nederland.. Eindhoven is – vind ik - een van de spannendste steden. Het mooie is: uiteindelijk zijn al onze inspanningen in stad ook écht zichtbaar. Daar kijk ik nu al naar uit.

Wij maken samen Eindhoven.