Johan van Erp (procesadviseur)

Mag ik me even voorstellen? Johan van Erp, sinds maart 2018 procesadviseur bij de gemeente Eindhoven. Met een achtergrond in sociologie en beleids- en organisatievraagstukken. Ik werk voor het ‘sociaal domein’, waar we ons inzetten voor de sociale kant van de stad.

Wat maak ik als procesadviseur voor Eindhoven?

De afgelopen jaren zijn in het ‘sociaal domein’ grote financiële tekorten ontstaan. Nu stellen we orde op zaken. Voortdurend vragen we ons af: hoe ondersteunen we inwoners met een behoefte aan zorg zo goed mogelijk, binnen onze financiële mogelijkheden? Daarin moeten soms moeilijke keuzes gemaakt worden. Als procesadviseur kijk ik naar de directe en indirecte gevolgen van keuzes of beleid. Welke aanpassingen zijn er nodig in onze werkwijze? Met als doel dat we inwoners kunnen blijven helpen, zonder onnodige wachttijden, ingewikkelde processen of dat men van het kastje-naar-de-muur wordt gestuurd. Elke dag verbeteren we onze dienstverlening. Soms in kleine stappen, soms in hele grote.

Met wie maak ik dat?

Met inwoners, collega’s en organisaties uit de zorgsector. We brengen de juiste mensen aan tafel die meebeslissen over een nieuwe werkwijze of de uitvoering van een nieuw beleid. Dat is een redelijke uitdaging, omdat het zorglandschap groot en complex is. Maar omdat we de juiste mensen aan tafel krijgen, zorgen we ervoor dat we op de lange termijn de processen volledig en optimaal hebben ingericht.

Voor wie maak ik dat?

Voor álle inwoners van Eindhoven, ook voor de mensen die op dit moment geen zorgbehoefte hebben. Want ook voor hen is het fijn om te leven in een sociale en gezonde stad.

Wij maken samen Eindhoven.