Trees Swaans (afdelingshoofd verkeer, milieu en duurzaamheid)

Hallo! Ik ben Trees Swaans. 51 jaar en sinds september 2017 afdelingshoofd verkeer, milieu en duurzaamheid. Ik ben planoloog en heb bij de provincie Noord-Brabant en de gemeente Tilburg gewerkt. Hier heb ik in functies gewerkt die gericht waren op de openbare ruimte. Daar heb ik nu veel profijt van. Voor mij komt nu alles samen. Want ik vind het leuk om dicht bij de inwoners te staan én bij te dragen aan een duurzame, klimaatneutrale, bereikbare stad.

Wat maak ik als afdelingshoofd voor Eindhoven?

Een sterke afdeling met professionals op het terrein van verkeer, milieu en duurzaamheid. De afdeling staat voor een brede aanpak van een gezonde, duurzame, klimaatneutrale, bereikbare en toekomstbestendige stad. Wij werken iedere dag aan belangrijke uitdagingen als een schonere lucht, een betere bereikbaarheid, minder CO2-uitstoot en meer verkeersveiligheid. Met  bijvoorbeeld slimme mobiliteitsconcepten, klimaatvriendelijk vervoer en een duurzame energieopwekking.

Een voorbeeld van het verbeteren van de luchtkwaliteit is dat wij het fietsgebruik en het elektrisch rijden stimuleren in de stad. Dit doen we door deelfietsen beschikbaar te stellen en het plaatsen van elektrische laadpalen. We zijn opdrachtnemer van de gebiedsmanagers en programmaleiders. We nemen opdrachten aan, voor hun opdrachten maken we inhoudelijke analyses en geven we advies bij nieuwe ontwikkelingen.

Met wie maak ik dat?

Samen met 40 collega’s in ons team, mijn collega-afdelingshoofden, gebiedsmanagers, programmaleiders en andere experts binnen de gemeente. En veel organisaties in de stad, zoals woningbouwverenigingen en winkeliersverenigingen.

Voor wie maak ik dat?

Als afdelingshoofd ben ik er natuurlijk vooral voor mijn mensen. Ik geef ze alle ruimte en vertrouwen. En zorg dat ik weet wat hen bezighoudt, zodat ik ze als dat nodig is kan helpen. Door een keer te sparren, of door in overleg te gaan met andere afdelingshoofden. Ik ben trots op de adviezen die we geven. De uitdaging voor mij is om dit samen te doen met de andere vakdisciplines. Want alleen als wij goed samenwerken, kan Eindhoven haar ambities waarmaken. En hebben mensen in de stad er baat bij.

Wij maken samen Eindhoven.