Valerie Colson (planeconoom)

Hallo! Ik ben Valerie Colson. Ik heb bouwkunde gestudeerd en aanvullend nog een aantal vastgoedopleidingen gevolgd. Ik werkte in het bedrijfsleven als projectmanager en sinds 2009 bij de gemeente Eindhoven. In eerste instantie richtte ik mij vooral op de ontwikkeling en realisatie van scholencomplexen met voorzieningen zoals kinder- en buitenschoolse opvang. Vanaf januari 2019 ben ik planeconoom en draait mijn werk om de financieel haalbare kant van ruimtelijke ontwikkelingen.

Wat maak ik als planeconoom voor Eindhoven?

De functie van planeconoom is complex en divers; een mooie uitdaging! Ik kijk of het financieel haalbaar is om bijvoorbeeld kantoren of winkels te ontwikkelen. Een voorbeeld is het Campinaterrein. Dit wordt straks een heerlijk leef-, werk- en woongebied. Een duurzame buurt, met veel groen. Een ander voorbeeld is het GDC-terrein. Dit is een goederendistributiecentrum in het noorden van Eindhoven. Het is mooi om van begin tot eind bij zo’n project betrokken te zijn. Bij het initiatief, het ontwerp en vervolgens de bouw. Zo is er steeds weer een tastbaar resultaat.

Met wie maak ik dat?

Met collega’s, in projectteams. Die bestaan voornamelijk uit collega’s van projectmanagement, stedenbouw, verkeer, groen, water, duurzaamheid, aangevuld met een bestemmingsplanjurist en een privaatjurist. Het samenwerken met een projectteam is heel leuk, want iedereen is vanuit zijn of haar kennis en kunde betrokken. Samen zorgen we ervoor dat ruimtelijke projecten en gebiedsontwikkelingen haalbaar worden. Naast de projectteams werk ik ook samen met externe organisaties, zoals projectontwikkelaars en woningcorporaties.

Voor wie maak ik dat?

Voor de gebruiker. Het is fijn als een inwoner tevreden is met zijn of haar nieuwbouwwoning, een kantoorgebruiker met zijn of haar nieuwe kantoor en kinderen met hun schoolgebouw. Onze gebruikers zijn eigenlijk alle mensen in Eindhoven. Daar doen wij het voor!

Wij maken samen Eindhoven.