Tom Langendijk (projectleider openbare ruimte)

Hallo! Leuk dat je mijn verhaal wilt lezen. Ik ben Tom Langendijk en sinds september 2017 projectleider openbare ruimte. Ik heb een achtergrond in stedenbouw en gebiedsontwikkeling. Hiervoor werkte ik bij meerdere kleine gemeentes. De grotere schaal van Eindhoven merk ik heel goed. Vooral aan de expertise die in onze organisatie aanwezig is. Dit maakt mijn rol als projectleider leuker en draagt bij aan een beter eindresultaat.

Wat maak ik als projectleider voor Eindhoven?

Ik werk aan een aantrekkelijke en leefbare stad. Mijn werk levert hele tastbare dingen op, zoals een nieuwe straatinrichting, een park of nieuwe riolering. Tegelijkertijd levert het een bijdrage aan abstractere doelen, zoals duurzaamheid en klimaatbestendigheid. Zo maken we de nieuwe openbare ruimte bestand tegen de toenemende hitte en extreme buien.

Met wie maak ik dat?

Iedereen gebruikt de openbare ruimte. Logisch dus dat ik dit werk niet alleen doe. Ik werk samen met collega’s, inwoners en ondernemers van Eindhoven. Met adviseurs en overlegpartners zoals de hulpdiensten, fietsersbond, kabelbedrijven en Trefpunt Groen. Veel verschillende organisaties met ieder hun eigen belang. Dat is soms een hele puzzel, maar door afstemming en samenspraak lukt het om een goede balans te vinden.

Voor wie maak ik dat?

Voor de inwoners, bezoekers en ondernemers van Eindhoven. Een leefbare stad is voor iedereen belangrijk en daar werk ik graag aan mee!

Wij maken samen Eindhoven.