Arbeidsvoorwaarden

Gemeenten hebben een collectieve arbeidsovereenkomst (de cao Gemeenten). Daarnaast heeft de gemeente Eindhoven eigen regelingen. 

Video over de arbeidsvoorwaarden van gemeente Eindhoven