Carien van Caam (ontwikkelaar WMO sociaal domein)

“Ik werk aan een beter en sociaal Eindhoven. Ik zorg ervoor dat de Eindhovenaar die hulp en ondersteuning nodig heeft, die ook kan krijgen.”

Mijn naam is Carien van Caam, 32 jaar. Ik werk nu 1,5 jaar als ontwikkelaar WMO in het Sociaal Domein. Zo’n 3 jaar geleden begon ik bij de gemeente Eindhoven.

Wat maak ik voor de gemeente Eindhoven?

Ik houd me o.a. bezig met beleid rondom de WMO; de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Die gaat over alles waar inwoners van 18 jaar of ouder ondersteuning of hulp bij kunnen krijgen. Zodat zij bijvoorbeeld langer thuis kunnen blijven wonen en deel uitmaken van de maatschappij. Denk bijvoorbeeld aan dagopvang, huishoudelijke ondersteuning, hulpmiddelen zoals een traplift of beschermd en begeleid wonen en maatschappelijke opvang. Hierbij bewaak ik de overkoepelende visie en adviseer het bestuur (MT, College B&W en Gemeenteraad) over de in te zetten richting en/of besluiten.

Een onderdeel van mijn werk is het analyseren en vertalen van landelijke, regionale en lokale trends en ontwikkelingen naar het WMO-beleid in Eindhoven om te zorgen dat ons beleid meerdere jaren mee kan. Vanuit deze trends en ontwikkelingen analyseer ik wat op de korte en lange termijn moet gebeuren en zet dit vervolgens uit bij een beleidsadviseur die specifiek over dat thema gaat. Daarnaast houd ik me als ontwikkelaar SD bezig met de bredere bewegingen in het sociaal domein en hoe we ‘toekomstproof’ kunnen zijn.

Mijn werkweek

Iedere week zit ik met veel verschillende mensen in overleg. Zowel met collega’s als met partners in de stad. Een terugkerende afspraak is bijvoorbeeld het prognosegesprek met de beleidsadviseurs, financieel adviseurs en contractmanagement. Samen bekijken we wat er afgelopen maand is uitgegeven en het aantal en type zorgindicaties. Dat analyseren we zodat we zo goed mogelijk kunnen voorspellen wat er de komende maanden aankomt. We signaleren de uitschieters en ook waar in het budget nog ruimte zit. Waar nodig nemen we maatregelen om daarop in te spelen. Een ander onderdeel van mijn werk is samen met interne en externe stakeholders rondom Maatschappelijk Opvang opnieuw de visie vorm te geven en te zorgen dat deze geïmplementeerd kan worden. Hoe onze politiek hierin staat is ook erg belangrijk. Voor dit proces ben ik veel met externe partijen in gesprek, denk aan zorgorganisaties, belangenorganisaties, subsidiepartijen, woningcorporaties en regiogemeenten. Maar er zitten ook dagen tussen dat ik veel ad hoc met de politiek bezig ben. Woensdag is mijn thuiswerkdag. Die gebruik ik om rustig acties uit te werken of telefoontjes te plegen.

Wanneer is deze baan voor jou?

Voor deze baan is het belangrijk dat je erg flexibel bent. Als je niet van ad hoc zaken houdt en niet snel kunt schakelen tussen verschillende onderwerpen, niveaus en belangen, dan is dit geen goede plek voor je. Het ene moment heb ik bijvoorbeeld een financieel overleg over daklozenopvang, meteen gevolgd door een inhoudelijk overleg met partners die dagbesteding aanbieden of een bestuurlijk overleg met de wethouder over bredere regionale ontwikkelingen.

Ik werk niet aan één project met één duidelijke opdracht, maar ben juist bezig met het grote geheel van allemaal verschillende thema’s. Ik ga dus ook niet zo diep op de inhoud in, zoals bijvoorbeeld beleidsadviseurs wel doen. Ook dat moet je liggen.

Je bent in deze rol ook bezig met de betaalbaarheid van zorg/ondersteuning en de financiële kant van het beleid. De uitdaging zit in het betaalbaar houden van (toekomstige) zorg en ondersteuning in combinatie met dat bieden wat nodig is voor de inwoner. Het zien van kansen, mogelijkheden en innovatieve ideeën is hierbij belangrijk.  

Als ontwikkelaar moet je een beetje kunnen dromen. Fantaseren over hoe het allemaal kan zijn in de toekomst en daar vervolgens een haalbaar beeld van maken. Ik heb bijvoorbeeld de droom dat er in 2030 nauwelijks meer daklozen  op straat zijn in Eindhoven. Ik word enthousiast van het idee dat ik daaraan bij kan dragen.

Met wie maak ik dat?

Ik heb heel fijne collega’s. Dat maakt mijn werkdag elke dag weer leuk. Ook vind ik dat je hier veel kansen krijgt. Zo mocht ik me na 1,5 jaar als beleidsadviseur al ontwikkelen in deze nieuwe rol. Er is hier sowieso veel ruimte: ik bepaal zelf hoe ik mijn dag indeel, mijn uren inzet en vanaf welke plek ik werk.

Voor wie maak ik dat?

Voor  Eindhovense inwoners vanaf 18 jaar die afhankelijk zijn van ondersteuning en hulp vanuit gemeente Eindhoven. Zodat ze langer thuis kunnen wonen en deel kunnen blijven uitmaken van de maatschappij.

Wij maken samen Eindhoven