Bugse (WMO specialist)

''Ik sta voor goede sociale ondersteuning in Eindhoven.''

Als gemeente streven we ernaar dat mensen zo lang mogelijk op een veilige manier thuis kunnen blijven wonen. De Wet Maatschappelijke Ondersteuning is bedoeld om dit met verschillende middelen te faciliteren. Deze ondersteuning begint bij de toetsing, die ik als WMO specialist uitvoer. Waarbij ik rekening houd met de verschillende belangen en probeer de afstand tussen inwoners en de gemeente te verkleinen. Om hier verder invulling aan te geven zijn we op dit moment in gesprek met de organisatie WIJeindhoven om een passende tweede lijnsvoorziening te realiseren binnen de WMO.

Waarom ben je voor gemeente Eindhoven gaan werken?

Het werk is inhoudelijk afwisselend, geen dag is hetzelfde. Ik heb veel verschillende, uitdagende casussen. Ik vind dat heel prettig. Daarnaast wil ik iets doen wat er toe doet en waar ik, hoe klein ook, een bijdrage kan leveren aan de stad Eindhoven. Tel daar bij op dat ik een top werkplek heb in het centrum van Eindhoven én met fijne collega’s waar ik op kan rekenen!

Hoe zie jij je toekomst voor (binnen gemeente Eindhoven) voor je?

De gemeente Eindhoven is groot. Ik denk dat ik hier nog wel even blijf! Ik kan altijd bij mijn leidinggevende terecht en ik heb fijne collega’s die ik niet wil missen. En er is ruimte voor ontwikkeling; als ik behoefte heb aan verandering, is dit bespreekbaar, denkt mijn leidinggevende mee en neemt waar nodig actie.

Eindhoven, werk waar je voor staat