Bas Braakman (verkeersplanoloog)

Mijn naam is Bas Braakman. Ik werk sinds 2006 bij de gemeente Eindhoven als verkeersplanoloog en beleidsadviseur fiets. Hiervoor heb ik 10 jaar als verkeerskundige gewerkt bij het adviesbureau Grontmij in Eindhoven. Ik wilde meer betrokkenheid bij de stad. Hierdoor was de overstap naar de gemeente een logische stap. Ik heb geen enkel moment spijt gehad van die switch; het is fantastisch om mee te kunnen werken aan het (vaak letterlijk) vormgeven van Eindhoven.

Wat maak ik als verkeersplanoloog voor Eindhoven?

Ik maak een aantrekkelijke, bereikbare, gezonde, innovatieve en toekomstbestendige stad. Als verkeersplanoloog ben ik betrokken bij veel ruimtelijke ontwikkelingen in de stad. Ik adviseer over de bereikbaarheid voor verschillende soorten verkeer, de (fiets)parkeersituatie en de verkeersveiligheid.

De fiets krijgt een steeds belangrijkere rol in de stad en in de regio. We voeren veel projecten uit die de stad fietsvriendelijker maken, zoals het maken en uitbreiden van fietsparkeervoorzieningen en (snel)fietsroutes, het plaatsen van fietstellers en het fietsvriendelijk afstellen van verkeerslichten.

Met wie maak ik dat?

Samen met een heleboel collega’s, gemeenten, de provincie Noord-Brabant, de rijksoverheid, bedrijven, onderwijsinstellingen, belanghebbendenorganisaties en inwoners. Kortom, met een veelheid aan partners. Dat maakt het werk nog interessanter. Zo werk ik op het gebied van fiets veel samen met de grote steden in Brabant, de provincie en BUAS (Breda University of Applied Sciences), onder de noemer BrabantStad Fiets. We wisselen kennis en ervaringen uit en hierdoor inspireren we elkaar.

Voor wie maak ik dat?

Voor de inwoners, ondernemers en bezoekers van onze prachtige stad.

Wij maken samen Eindhoven.