Angela de Rijck (juridisch adviseur)

Ik ben Angela de Rijck. Al bijna 25 jaar werk ik voor Eindhoven, als één van de juridisch adviseurs. Ik heb rechten gestudeerd en hiervoor ook bij de overheid gewerkt.   

Wat maak ik als juridisch adviseur voor Eindhoven?

Ik zorg ervoor dat alles wat we als gemeente Eindhoven doen juridisch goed in elkaar zit. Aan heel veel van onze activiteiten zitten juridische kanten. Dat maakt dat we ons voortdurend vragen stellen. Kunnen we nog beter met de persoonsgegevens van de inwoners van Eindhoven omgaan? Voldoen onze innovatieve ideeën aan de wet- en regelgeving? Wat betekent de nieuwe Omgevingswet voor ons werk? Als juridisch adviseur denk ik mee met de ambities voor de stad en let ik tegelijkertijd op of we aan de wet- en regelgeving voldoen. En help ik de organisatie bij te blijven bij ontwikkelingen op juridisch vlak. Bijvoorbeeld bij wetswijzigingen of ontwikkelingen in de rechtspraak.

Met wie maak ik dat?

Ik heb een generalistische rol. Daardoor én door de grote diversiteit aan vraagstukken en projecten werk ik voor alle sectoren van de gemeente. Ik heb veel contact met het bestuur en medewerkers met juridische vraagstukken. Die krijgen van mij en mijn collega-adviseurs gevraagd en ongevraagd juridisch advies.

Voor wie maak ik dat?

Uiteindelijk doe ik het voor Eindhoven. Onze inwoners moeten van ons op aan kunnen. Ze hebben recht op een gemeente die vanuit hun behoeften denkt en die ook juridisch correct te werk gaat.

Wij maken samen Eindhoven.