Vakgebieden

Ontdek hier jouw mogelijkheden binnen onze organisatie.

WIJ MAKEN EINDHOVEN SAMEN EEN AANTREKKeLIJKE, DUURZAME EN LEEFBARE STAD

Samen met onze partners werken collega’s uit het ruimtelijk domein aan een duurzame toekomst van Eindhoven. Zo zorgen we ervoor dat de stad mensen en bedrijven aantrekt.

Ze geven richting aan thema’s als duurzaamheid, sport, verkeer en stedenbouw, en zorgen voor de praktische uitvoering. Om je een idee te geven: van het aanleggen en onderhouden van wegen tot het handhaven van de veiligheid in de stad. 

En van de exploitatie en het beheer van 450 eigen vastgoedpanden tot de aanleg, inspectie en onderhoud van groenvoorzieningen, water en riolering. Of de herontwikkeling en inrichting van gebieden zoals Strijp-S en -T en De Caai.

Al met al is ons ruimtelijk domein een omgeving waar veel specialisten met verschillende opleidingen en type werkervaring passen. Van handhaver tot projectcontroller, accountmanager vastgoed tot sportregisseur, en van gebiedsmanager tot bouwmanager en projectleider aardgasvrije wijk. En nog veel meer.

Benieuwd naar jouw kansen binnen ons ruimtelijk domein? Bekijk onze vacatures!

WIJ MAKEN SAMEN EEN ZORGZAME INCLUSIEVE STAD

Binnen het sociaal domein zijn collega’s er gezamenlijk verantwoordelijk voor dat iedereen in Eindhoven mee kan doen. Door de leefbaarheid en sociale samenhang te bevorderen.

Collega’s van het sociaal domein houden zich bezig alles wat valt onder de wet maatschappelijke ondersteuning (WMO), de participatiewet en de jeugdwet. Een breed terrein dus, van zorg tot werk en van wonen tot inkomen.

Het sociaal domein bestaat uit 3 organisatieonderdelen: beleid en strategie, bedrijfsvoering en uitvoering. Beleid en strategie geven maatschappelijke ontwikkelingen vorm. Bedrijfsvoering ondersteunt op het gebied van financiën, inkoop en contractmanagement. En uitvoering is verantwoordelijk voor het uitvoeren van wet- en regelgeving. Van het behandelen van uitkeringsaanvragen van Eindhovenaren tot de nazorg voor ex-gedetineerden, het ondersteunen van dak- en thuislozen en de zorgvragen rondom jeugd en gezin.

Al met al een omgeving waar veel specialisten met verschillende opleidingen en type werkervaring passen. En met veel verschillende functies. Van beleidsadviseurs thema Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) tot inhoudsdeskundigen diversiteit, jeugd en migratie. Naast specialisten participatie en vergunninghouders. Plus financieel adviseurs, want in het sociaal domein gaat veel geld om. En nog veel meer functies.

Benieuwd naar jouw kansen binnen het sociaal domein? Bekijk onze vacatures!

WIJ MAKEN SAMEN EEN DIENSTVERLENENDE ORGANISATIE

Naast het ruimtelijk en het sociaal domein hebben we sectoren die gespecialiseerd zijn in strategie, economie en cultuur, veiligheid, financiën, ICT, personeelszaken, communicatie en faciliteiten en administratie. Deze sectoren ondersteunen het college, de gemeenteraad of collega’s.

Een brede en diverse omgeving met specialisten met veel verschillende opleidingen, soorten werkervaring en functies. Van systeembeheerders en ICT managers tot inkoopadviseurs en communicatiespecialisten, hrm’ers, economen, gebouwenbeheerders, cateringmedewerkers en strategisch adviseurs. En nog veel meer.

Benieuwd naar jouw kansen binnen onze sectoren? Bekijk de vacatures!

Wij maken samen Eindhoven

Werken bij het sociaal domein

Wat kom jij waarmaken bij het sociaal domein van de gemeente Eindhoven?