Ontdek hier jouw mogelijkheden binnen onze sectoren.

WIJ MAKEN EINDHOVEN SAMEN EEN AANTREKKeLIJKE, DUURZAME EN LEEFBARE STAD

Binnen het ruimtelijk domein werken collega’s aan de richting, inrichting en dagelijkse uitvoering van Eindhoven. Samen met onze partners werken wij aan een duurzame toekomst van Eindhoven en zorgen we ervoor dat de stad mensen en bedrijven aantrekt.

Denk hierbij aan het aanleggen en onderhouden van wegen tot het handhaven van de veiligheid in de hele stad. De exploitatie en het beheer van 450 eigen vastgoedpanden tot de aanleg, inspectie en onderhoud van groenvoorzieningen, water en riolering. De herontwikkeling en inrichting van gebieden zoals Strijp-S- en T. Maar ook breed gedragen thema’s zoals duurzaamheid, sporten, verkeer en stedenbouw.

Een brede en diverse omgeving waar veel specialisten met verschillende opleidingen en werkervaring passen. Denk hierbij aan functies van handhaver tot projectcontroller, accountmanager vastgoed tot sportregisseur, gebiedsmanager tot bouwmanager en projectleider aardgasvrije wijk. Allemaal collega’s die zich bezighouden met werktuigbouw, stedenbouwkunde, sport, vastgoed, veiligheid en nog veel meer. Benieuwd naar jouw kansen binnen het ruimtelijk domein van onze gemeente? Bekijk onze vacatures!

WIJ MAKEN SAMEN EEN ZORGZAME INLCUSIEVE STAD

Binnen het sociaal domein zijn collega’s er gezamenlijk verantwoordelijk voor dat iedereen in Eindhoven mee kan doen. Om de leefbaarheid en sociale samenhang te bevorderen. Collega’s van het sociaal domein houden zich bezig met thema’s zoals de wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de participatiewet en de jeugdwet. Het sociaal domein is georganiseerd in 3 organisatieonderdelen, beleid en strategie, bedrijfsvoering en uitvoering.

Beleid en strategie geven de maatschappelijke ontwikkelingen vorm, bedrijfsvoering ondersteunt op financieel-, inkoop- en contractmanagentgebied en uitvoering is verantwoordelijk voor het uitvoeren van wet- en regelgeving. Denk hierbij aan het behandelen van uitkeringsaanvragen van Eindhovenaren tot de nazorg van ex-gedetineerden. Het ondersteunen van dak- en thuislozen tot zorgvragen jeugd en gezin. Of van zorg tot werk en van wonen tot inkomen.

Een brede en diverse omgeving waar veel specialisten met verschillende opleidingen en werkervaringen passen. Denk hierbij aan functies van beleidsadviseurs thema Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) tot inhoudsdeskundigen diversiteit, jeugd en migratie. Maar ook specialisten participatie vergunningshouders tot financieel adviseurs, want in het sociaal domein gaat heel veel geld om. Benieuwd naar jouw kansen binnen het sociaal domein? Bekijk onze vacatures!

WIJ MAKEN SAMEN EEN DIENSTVERLENENDE ORGANISATIE

Naast het ruimtelijk en het sociaal domein werken verschillende sectoren op het gebied van strategie, economie en cultuur, veiligheid, financiën, ICT, personeelszaken, communicatie, faciliteiten en administratie. Deze sectoren ondersteunen het college, de gemeenteraad of collega’s.

Denk hierbij aan het uitbetalen van alle salarissen tot het klaarmaken van het eten in ons bedrijfsrestaurant. Of het beheren van het van Abbemuseum tot aan de woordvoerder van de burgemeester. Of het onderhoud voor de gehele technische infrastructuur tot het verder ontwikkelen van een goede (verblijfs-) economie.

Een brede en diverse omgeving waar veel specialisten met verschillende opleidingen en werkervaringen passen. Dit doen we met systeembeheerders en ICT managers tot inkoopadviseurs en communicatie specialisten tot hrm’ers en strategische adviseurs. Benieuwd naar jouw kansen binnen onze sectoren? Bekijk de vacatures!

Wij maken samen Eindhoven

Werken bij het sociaal domein

Wat kom jij waarmaken bij het sociaal domein van de gemeente Eindhoven?