Onze kernwaarden

Eigenaarschap, samenwerken en vertrouwen: dat zijn onze drie kernwaarden. Zo maken wij samen Eindhoven.  De rode draad voor onze manier van werken en hoe we met elkaar omgaan.

Samenwerken
Niemand zijn werk kan doen zonder één of meerdere collega’s. Daarnaast werken we veel met mensen en organisaties uit Eindhoven en daarbuiten.

Vertrouwen
Wij vinden vertrouwen in jezelf en in elkaar cruciaal om fijn te werken en te leren.

Eigenaarschap
Duidelijkheid en verantwoordelijkheid (‘ervan zijn’) zijn nodig om het beste resultaat te boeken voor de stad. 

De drie kernwaarden zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De een kan niet zonder de ander. We zorgen er samen voor dat deze kernwaarden als een rode draad door je loopbaan bij de gemeente Eindhoven lopen. Passen onze kernwaarden bij jou?

Wij maken samen Eindhoven