Roozbeh Nikdel (projectleider energietransitie)

Ik ben Roozbeh Nikdel, sinds 2018 projectleider energietransitie bij de gemeente Eindhoven. Hiervoor heb ik bij verschillende adviesbureaus gewerkt aan het verduurzamen van Nederland. Ik richtte me toen vooral op woningcorporaties. Het was een bewuste keuze om te gaan werken bij de gemeente Eindhoven. Een bijdrage leveren aan de stad geeft mij een goed gevoel.

Wat maak ik als projectleider voor Eindhoven?

Het gebruik van aardgas zorgt voor een grote CO-uitstoot, en die willen we terugdringen. In 2050 moet Nederland aardgasvrij zijn. Dit betekent dat we onze woningen op een andere manier moeten gaan verwarmen en een alternatief moeten hebben voor het koken op gas. Eindhoven heeft ruim 100.000 woningen. Dat betekent dat we gemiddeld ieder jaar voor ruim 3.100 woningen op zoek moeten naar alternatieven. Dus we moeten snel en samen aan de slag! Ik zorg dat per wijk een plan gemaakt wordt waarin staat op welke manier bewoners en bedrijven kunnen overstappen op duurzame energiebronnen.

Met wie maak ik dat?

Samen met bewoners, de netbeheerder, woningcorporaties, kennisinstituten, de rijksoverheid en alle andere betrokkenen in een wijk. De energietransitie is een moeilijk proces met veel belangen. We moeten samen kijken naar de financiering en ook de planning goed afstemmen. De gemeente is regisseur, maar we hebben iedereen nodig om de energiedoelstellingen te halen.

Voor wie maak ik dat?

Voor alle mensen die Eindhoven wonen en/of werken. Uiteindelijk natuurlijk voor heel Nederland en de aarde. Die moeten we samen leefbaar houden.

Wij maken samen Eindhoven.