Programmamanager Stationsdistrict & stedelijke opgaven

Sta jij mee aan de wieg van de schaalsprong van Eindhoven en bouw je mee aan een nieuwe programmaorganisatie? Zorg jij voor de strategische ontwikkeling van de stedelijke opgaven verstedelijking en bereikbaarheid en het stationsdistrict? Voer jij hierin het programmamanagement en opdrachtgeverschap? Dan hebben wij de functies (4fte)!
bannerimage

Het gaat goed met Eindhoven. De stad is populair. Elk jaar komen er meer mensen naar toe om te wonen, werken, verblijven en te recreëren. Kortom, de stad groeit flink.

De komende 20 jaar komen er naar verwachting zo'n 72.000 banen en 62.000 woningen bij in het stedelijk gebied Eindhoven. Een fors deel hiervan landt in Eindhoven, waarbij het gebied rondom het station de meest markante plaats is. Dat leidt tot een forse opgave voor de bereikbaarheid en leefbaarheid. We zetten hierbij in op een mobiliteitstransitie. Het aantal bus- en treinreizigers zal van 95.000 reizigers nu, groeien tot 125.000 reizigers. Zeker wanneer de stad beter wordt verbonden met de Randstad en met Duitsland en België. En met de regio. Dat vraagt een nieuw multimodaal knooppunt voor bus en trein rondom Eindhoven Centraal.

De mobiliteitstransitie betekent ook de aanleg van meer hoogwaardig OV, waaronder de Brainportlijn rondom de stad. En de bouw van overstaphubs die het mogelijk maken dat mensen de auto laten staan en bijvoorbeeld de fiets nemen. Daarbij gebruiken we verstedelijking en mobiliteitstransitie ook om de bestaande stad te verduurzamen, vergroenen en klimaatproof te maken, waarbij het een aantrekkelijke plek moet blijven om te wonen, recreëren en te werken.

De omvang, complexiteit en integraliteit van deze opgaven zijn nieuw voor onze organisatie. Daarom zijn we op zoek naar mensen die in staat zijn om dit te realiseren. Mensen met uitgesproken ideeën én een doe-mentaliteit. Mensen die 'ja' zeggen tegen uitdagingen en 'nee' tegen tegenvallers en daarna doorgaan. Mensen die geloven in de toekomst.

Mensen ook die de samenwerking zoeken. Want voor al die opgaven staat Eindhoven niet alleen. Dat doen we in overleg met bestaande en nieuwe partners en we staan daarbij altijd open voor nieuwe coalities.

Wat kom jij waarmaken voor Eindhoven?

Om deze opgaven voor elkaar te krijgen richten we momenteel een programma organisatie in. Deze heeft als werktitel Programmaorganisatie Stationsdistrict en MIRT (PSM) en richt zich vooral op de opgaven verstedelijking, bereikbaarheid en gebiedsontwikkeling stationsgebied. Vier programmamanagers geven samen met de programmadirecteur als team collegiaal sturing aan deze opgaven. Het team treedt op als adviseur van de directieraad en college van B&W.

We hebben teamspelers nodig: de ontwikkelopgaven zijn complex, Eindhoven kan dat alleen realiseren met behulp van vele externe partners waarmee nauw samengewerkt wordt. Denk aan (semi-)publieke partners zoals Rijk, Provincie, Regio, NS, ProRail en Woningcorporaties, kennisinstellingen, maar ook private partijen zoals projectontwikkelaars, investeerders en daarbij ook bedrijven in de Brainportregio die als werkgever een rol vervullen bij deze opgaven. Binnen de gemeentelijke organisatie werk je in een netwerkstructuur. Ook daar draait het om samenwerking: veel ontwikkelopgaven van PSM staan niet op zich, maar zijn verbonden met andere opgaven in de stad. Denk aan de vergroening van de stad, de versnelling van de woningbouwproductie of het vergroten van de leefbaarheid in wijken. Wat jij doet, raakt altijd je collega's. En andersom.

 • Je werkt aan strategieontwikkeling op de opgaven Stationsdistrict en verstedelijking en bereikbaarheid Brainport;
 • Je zorgt voor programmamanagement en gedelegeerd ambtelijk opdrachtgeverschap;
 • Je zorgt voor duurzaam relatiebeheer en beschikt over een groot netwerk in je vakgebied maar ook daarbuiten. Je gaat op zoek naar nieuwe kansen en uitdagingen, van lobby tot uitvoeringsafspraken;
 • Je zorgt voor een integrale bekostigingsstrategie met bijbehorende governance en de uitwerking daarvan in deelopgaven en business cases;
 • Je zoekt actief de verbinding met andere programma's en strategische opgaven en je richt je op één specifiek eigen taakveld zoals wonen & leefbaarheid, economie & voorzieningen, klimaat en energie, mobiliteit & infrastructuur.

Deelthemas

We schatten op dit moment in dat we de komende tijd een viertal programmamanagers nodig hebben voor dit gehele pakket aan opgaven van verstedelijking, mobiliteit(stransitie), finance, governance en gebiedsontwikkeling. In onderling overleg komen we tot een toedeling van de onderdelen van de opgaven over deze 4 fte. We horen graag in je motivatiebrief en cv waar jouw expertise ligt en interesses naar uit gaan. Daarbij ben je verantwoordelijk voor de verbinding met (één van) de thema's wonen & leefbaarheid, economie & voorzieningen, klimaat & energie en mobiliteit & infrastructuur binnen de organisatie.

Met wie maak jij dit waar?

Als programmamanager werk je binnen de programmaorganisatie Stationsdistrict en MIRT. Je werkt in een opstartend team samen met de programmadirecteur, de andere programmamanagers, en een programmasecretaris, programmabeheerser en managementassistent. Je zult ook veel samenwerken met collega's uit de andere sectoren, maar ook de directieraad, de leden van het college van b&w, externe overheidspartijen (provincie, rijk en regio), kennisinstellingen en private partijen.

Hoe maak jij het waar?

 • Je hebt een afgeronde wo-opleiding en bijbehorend werk- en denkniveau;
 • Je bent allround, met brede inhoudelijke en procesmatige strategische kwaliteiten en ervaring;
 • Je hebt ruime ervaring met het werken vanuit een complex langjarig programma of grootschalig(e) project(en) in de rol van opdrachtgever (op één of meerdere van de genoemde deelopgaven);
 • Je hebt kennis van - door werkervaring of opleiding - één van thema's wonen & leefbaarheid, economie & voorzieningen, klimaat & energie of mobiliteit & infrastructuur;
 • Je bent in staat zowel inhoudelijke als financiële opgaven te vertalen naar een programma;
 • Je beschikt over een uitstekend analytisch vermogen, weet innovatieve oplossingen te bedenken en te vertalen van strategie naar handelingskader;
 • Je hebt ervaring met het werken binnen of met overheidsorganisaties;
 • Je bent in staat om onder druk en met weerstand het einddoel (op inhoud én relatie) voor ogen te houden, en hierop te blijven sturen;
 • Je bent in staat om te verbinden en overbruggen, en plannen helder en duidelijk over te brengen. Dit doe je in ambtelijke en bestuurlijke overleggen.

Hoe maken wij jou blij?

Ruimte om impact te hebben op de gemeente Eindhoven en de stad. Een informele werksfeer en oog voor een goede werk- en privé balans. Verder mag je rekenen op:

 • Een contract voor een jaar, dat bij wederzijdse tevredenheid, kan worden omgezet naar een contract voor onbepaalde tijd;
 • In het kader van onze benchmark zien wij bij jouw sollicitatie graag een eerste salarisindicatie opgenomen in je motivatie (o.b.v. 36 uur per week);
 • Een vrij besteedbaar bedrag van 17,05% van je brutosalaris. Dit bestaat onder andere uit de vakantie- en eindejaarsuitkering en levensloopbijdrage;
 • 23 vakantiedagen per jaar (als je fulltime werkt). Hiernaast kun je ADV dagen opbouwen en zo in totaal ongeveer 10 weken verlof opnemen per jaar. Werk je in deeltijd, dan is dat natuurlijk naar rato;
 • Een vergoeding als je met het OV reist. Of een vergoeding als je 'groen' reist. Dus als je wandelt, fietst of per e-bike komt;
 • Ruimte om jezelf te ontwikkelen door cursussen en trainingen;
 • Goede thuiswerkfaciliteiten en een werkplek in het centrum van Eindhoven.

Kom jij het maken voor Eindhoven?

Wij maken samen Eindhoven. Een wereldspeler die barst van de kennis, creativiteit en kunde. En van de energie. Met diezelfde energie werken wij aan de stad van vandaag én de toekomst. Werken voor de gemeente Eindhoven is veelzijdig, concreet en heeft betekenis.

Ook wij denken na over het 'nieuwe normaal'. Medewerkers werken minder vanuit kantoor en meer online. Dat betekent minder reistijd en reizen. Breng je de juiste expertise mee, maar woon je wat verder weg? Dan nodigen we jou van harte uit om ook te reageren op deze mooie inhoudelijke uitdaging!

Diversiteit en gelijke kansen: dat vinden wij heel belangrijk. Daarom ontvangen we graag jouw sollicitatie, als je voldoet aan onze wensen. Ongeacht je achtergrond, geslacht/gender, beperking, seksuele oriëntatie, religie/overtuiging of leeftijd.

Solliciteren

Reageren kan tot en met 23 januari 2022 (reactietermijn verruimd met één week). We lezen in jouw motivatiebrief graag wat jij voor Eindhoven komt maken met jouw talenten. De eerste gesprekken zijn gepland op 26 januari ('s avonds) en 1 februari . Na een positief gesprek nodigen we je uit voor een assessment en een tweetal vervolggesprekken in de twee weken daarna.

Met vragen over de procedure of arbeidsvoorwaarden kan je terecht bij Werner Töller via 06-54630871. Heb je nog inhoudelijke vragen? Frank van Swol, Programmadirecteur, staat je graag te woord via telefoonnummer 06-13175803.

Een assessment center onderzoek maakt onderdeel uit van de selectieprocedure.

 Acquisitie stellen wij niet op prijs.

Vacature informatie

 • 32 - 36 uur per week
 • Maak Eindhoven beter leefbaar
 • Frank van Swol 06-13175803