Senior programmabeheerser Stationsdistrict & MIRT

Sta jij mee aan de wieg van de schaalsprong van Eindhoven en bouw je mee aan een nieuwe programmaorganisatie? Adviseer jij programmadirecteur en -management over risicobeheersing en financiële sturing op complexe langjarige opgaven verstedelijking en bereikbaarheid en de ontwikkeling van het stationsdistrict? Ben jij die sparringpartner op het gebied van beheersing, verantwoording, voortgang en evaluatie? Dan hebben wij de vacature!
bannerimage

Het gaat goed met Eindhoven. De stad is populair. Elk jaar komen er meer mensen naar toe om te wonen, werken, verblijven en te recreëren. Kortom, de stad groeit flink.

De komende 20 jaar komen er naar verwachting zo'n 72.000 banen en 62.000 woningen bij in het stedelijk gebied Eindhoven. Een fors deel hiervan landt in Eindhoven, waarbij het gebied rondom het station de meest markante plaats is. Dat leidt tot een forse opgave voor de bereikbaarheid en leefbaarheid. We zetten hierbij in op een mobiliteitstransitie. Het aantal bus- en treinreizigers zal van 95.000 reizigers nu, groeien tot 125.000 reizigers. Zeker wanneer de stad beter wordt verbonden met de Randstad en met Duitsland en België. En met de regio. Dat vraagt een nieuw multimodaal knooppunt voor bus en trein rondom Eindhoven Centraal.

De mobiliteitstransitie betekent ook de aanleg van meer hoogwaardig OV, waaronder de Brainportlijn rondom de stad. En de bouw van overstaphubs die het mogelijk maken dat mensen de auto laten staan en bijvoorbeeld de fiets nemen. Daarbij gebruiken we verstedelijking en mobiliteitstransitie ook om de bestaande stad te verduurzamen, vergroenen en klimaatproof te maken, waarbij het een aantrekkelijke plek moet blijven om te wonen, recreëren en te werken.

De omvang, complexiteit en integraliteit van deze opgaven zijn nieuw voor onze organisatie. Daarom zijn we op zoek naar mensen die in staat zijn om dit te realiseren. Mensen met uitgesproken ideeën én een doe-mentaliteit. Mensen die 'ja' zeggen tegen uitdagingen en 'nee' tegen tegenvallers en daarna doorgaan. Mensen die geloven in de toekomst. Mensen ook die de samenwerking zoeken. Want voor al die opgaven staat Eindhoven niet alleen. Dat doen we in overleg met bestaande en nieuwe partners en we staan daarbij altijd open voor nieuwe coalities.

Wat kom je waarmaken voor Eindhoven?

Als programmabeheerser ben je werkzaam binnen het programma Stationsdistrict & MIRT.
Daarbij ben je verantwoordelijke voor onder meer de volgende taken:

 • Je bent sparringpartner van de programmamanagers op het gebied van de sturing, beheersing en verantwoording van programma’s;
 • Je adviseert de programmamanagers en programmadirecteur over de risicobeheersing van de verschillende deelprogramma’s en gebieden, waarbij de complexe en omvangrijke bekostiging en financiële beheersing bijzondere aandacht vraagt;
 • Je stelt periodiek programmavoortgang en evaluatierapportages inclusief risicomanagement op, bespreekt deze met programmamanagers en legt dit vast in programmadossiers;
 • Je draagt zorg voor de bewaking van een betrouwbare programma-administratie, programmaverantwoording en informatievoorziening;
 • Je stemt af met diverse interne en externe partijen over de risicobeheersing en (financiële) voortgang van de opgaven. Je draagt daarbij zorg voor opzet van subsidies en financieringsconstructies en advisering over verantwoordingsinstrumenten ten behoeve van externe geldstromen. Daarbinnen draag je ook (mede) zorg voor de afstemming van de benodigde en aangeleverde informatie en adviseert bij samenwerkingsverbanden met partijen zoals de provincie Noord-Brabant.

Met wie maak jij dit waar?

Als senior programmabeheerser ben je werkzaam binnen programma stationsdistrict en MIRT. Je werkt in een opstartend team samen met de programmadirecteur, verschillende programmamanagers, een programmasecretaris en managementassistent. Je zult ook veel samenwerken met collega's van de afdeling Programma- en projectbeheersing van het Ruimtelijk domein en de sector Control, de andere sectoren, maar ook externe partijen, zoals de provincie Noord-Brabant en de eventueel op te richten externe entiteiten/samenwerkingsverbanden.

Hoe maak jij het waar?

 • Je hebt minimaal hbo/wo opleiding;
 • Je hebt kennis van programmabeheersing en risicomanagement in ruimtelijke opgaves en je kunt op een breed vlak naar risico's van programma's kijken;
 • Je hebt een goed ontwikkeld analytisch vermogen, en kunt goed overzicht creëren en behouden;
 • Je bent communicatief vaardig: je legt gemakkelijk contact met verschillende mensen binnen en buiten de organisatie en bent in staat duidelijk te vertellen wat er nodig;
 • Je hebt politiek-bestuurlijke sensitiviteit en bent gewend te werken in een omgeving waarbij verschillende belangen spelen en (bestuurlijke) kaders nog uitgewerkt moeten worden; je combineert hierin souplesse en het overbruggen van verschillen met een standvastigheid en een stevige eigen mening en adviesrol.

Hoe maken we jou blij?

Ruimte om impact te hebben op de gemeente Eindhoven en de stad. Een informele werksfeer en oog voor een goede werk- en privé balans. Verder mag je rekenen op:

 • Een contract voor een jaar, dat bij wederzijdse tevredenheid, wordt omgezet naar een contract voor onbepaalde tijd;
 • Maximaal € 5.872,- bruto per maand (bij 36 uur per week);
 • Een vrij besteedbaar bedrag van 17,05% van je brutosalaris. Dit bestaat onder andere uit de vakantie- en eindejaarsuitkering en levensloopbijdrage;
 • 23 vakantiedagen per jaar (als je fulltime werkt). Hiernaast kun je ADV dagen opbouwen en zo in totaal ongeveer 10 weken verlof opnemen per jaar. Werk je in deeltijd, dan is dat natuurlijk naar rato;
 • Een vergoeding als je met het OV reist. Of een vergoeding als je 'groen' reist. Dus als je wandelt, fietst of per e-bike komt;
 • Ruimte om jezelf te ontwikkelen door cursussen en trainingen;
 • Een werkplek in het centrum van Eindhoven met daarbij de mogelijkheid tot thuiswerken.

De hele financiële keten in onze organisatie is in ontwikkeling. Dat kan naar de toekomst invloed hebben op de aard van de werkzaamheden en de positie in de organisatie, waar deze werkzaamheden verricht worden. De inschaling van de functie is daarom als ‘voorlopig’  bepaald.

Kom jij het maken voor Eindhoven?

Wij maken samen Eindhoven. Een wereldspeler die barst van de kennis, creativiteit en kunde. En van de energie. Met diezelfde energie werken wij aan de stad van vandaag én de toekomst. Werken voor de gemeente Eindhoven is veelzijdig, concreet en heeft betekenis.

Ook wij denken na over het 'nieuwe normaal'. Medewerkers zullen minder vanuit kantoor en meer online werken. Dat betekent minder reistijd en reizen. Breng je de juiste expertise mee, maar woon je wat verder weg? Dan nodigen we jou van harte uit om ook te reageren op deze mooie inhoudelijke uitdaging!

Diversiteit en gelijke kansen: dat vinden wij heel belangrijk. Daarom ontvangen we graag jouw sollicitatie, als je voldoet aan onze wensen. Ongeacht je achtergrond, geslacht/gender, beperking, seksuele oriëntatie, religie/overtuiging of leeftijd.

Solliciteren

Reageren kan tot en met  3 februari 2022 (reactietermijn verruimd). We lezen in jouw motivatiebrief graag wat jij voor Eindhoven komt maken met jouw talenten. 

De eerste gesprekken worden nog gepland. Na een positief eerste gesprek nodigen we je uit voor een tweetal vervolggesprekken in de twee weken daarna.

Met vragen over de procedure of arbeidsvoorwaarden kan je terecht bij Werner Töller via 06-54630871. Heb je nog inhoudelijke vragen? Frank van Swol, Programmadirecteur, staat je graag te woord via telefoonnummer 06-13175803.

Acquisitie stellen wij niet op prijs.

Vacature informatie

 • 32 - 36 uur per week
 • max. € 5.872,-
 • Maak Eindhoven beter leefbaar
 • Frank van Swol 06-13175803