Programmamanager klimaat, energie & milieu

Heb jij een integrale visie op de ontwikkeling van Eindhoven vanuit het perspectief klimaat, energie en milieu? Help jij onze ambities uit de omgevingsvisie en het klimaatplan te realiseren? Dan hebben wij een vacature!
bannerimage

Wat kom jij waarmaken voor Eindhoven?

De sector programma en gebiedsmanagement is met 50 collega's verantwoordelijk voor de gebiedsgerichte aanpak en het programma gestuurd werken binnen het ruimtelijk domein. Wij houden rekening met de politieke agenda, zijn betrokken bij onze stad, ondersteunen belangrijke trends en thema's en maken ruimte voor maatwerk in specifieke gebieden. De inhoudelijke opgave is groot. Binnen jouw programma koppel je als generalist de taakvelden afval, bodem, geluid, lucht, externe veiligheid, straling, klimaat, gezondheid, energietransitie en circulaire economie tot één pakkend toekomstperspectief voor Eindhoven.

 • Je werkt met complexe bestuurlijke en maatschappelijke verhoudingen en conflicterende belangen waarbinnen je het programma moet realiseren op basis van ambities uit de omgevingsvisie, het klimaatplan en het duurzaamheidspact;
 • Je vertaalt de verschillende thema's inhoudelijk en financieel naar een gedragen programma. Je geeft vorm en inhoud aan het programma, borgt (als opdrachtgever) de uitrol er van, stuurt bij waar nodig en verantwoordt gevraagd en ongevraagd over de voortgang en de resultaten (risico's, planning, inhoud, financiën);
 • Je bent de ambassadeur van jouw programma en verantwoordelijk voor het resultaat in de stad;
 • Je stuurt op strategisch, tactisch en operationeel niveau alle belanghebbenden in het ruimtelijke domein op jouw thema's;
 • Je zoekt actief de verbinding met andere (thematische en gebieds-)programma's binnen de gemeente bij het opstellen en uitvoeren van je programma;
 • Je vult de P&C-cyclus en escaleert eventueel naar je sectorhoofd en/of bestuurder.

Collega Jeroen van Loon, afdelingshoofd duurzaamheid en milieu: "Het programma draagt bij aan de opgave om Eindhoven gezond te houden. De stad groeit, verdicht en wordt drukker. Je moet er als programmaleider bovenop zitten om de stad leefbaar te houden."

Met wie doe je dat?

Je rapporteert direct aan het sectorhoofd programma- en gebiedsmanagement. Je directe collega's zijn programmaleiders, gebiedsmanagers en strategisch adviseurs. Je stuurt en coacht – na het formuleren van de opdracht - je collega's verder in de keten van het ruimtelijk domein.

Hoe maak jij dat waar?

 • Je hebt een afgeronde wo-opleiding;
 • Je hebt kennis van onder andere afval, bodem, geluid, lucht, externe veiligheid, straling,
 • klimaat, gezondheid, energietransitie en circulaire economie. Je kent - op hoofdlijnen - de noodzakelijke wet- en regelgeving;
 • Je hebt ervaring met het werken vanuit een programma;
 • Je onderscheidt je door een strategische visie op klimaat, energie en milieu;
 • Je bent in staat zowel inhoudelijke als financiële opgaven te vertalen naar het programma;
 • Je legt makkelijk de verbinding met anderen en neemt daadkrachtige beslissingen die
 • bijdragen aan de ontwikkeling van Eindhoven;
 • Je beschikt over het vermogen om innovatief te denken.

Aanbod

Wij bieden je een baan met impact op de stad en de gemeente Eindhoven. Een informele organisatiecultuur, waar oog is voor een goede werk- en privé balans. Verder mag je rekenen op:

 • maximaal € 6.994,- bruto per maand (bij 36 uur per week);
 • 23 vakantiedagen per jaar (als je fulltime werkt). Hiernaast kun je ADV dagen opbouwen en zo in totaal ongeveer 10 weken verlof opnemen per jaar. Werk je in deeltijd, dan is dat natuurlijk naar rato;
 • een vrijbesteedbaar bedrag van 17,05% van je bruto salaris. Dit bestaat onder andere uit de vakantie- en eindejaarsuitkering en levensloopbijdrage;
 • een vergoeding als je met het OV reist. Of een vergoeding als je 'groen' reist. Dus als je loopt, fietst of per e-bike komt;
 • ruimte om jezelf te ontwikkelen door cursussen en trainingen;
 • een werkplek in het centrum van Eindhoven. Ook kan je thuiswerken.

Interesse?

Solliciteren kan tot en met 20 januari 2021. Heb je een vraag over de inhoud van de functie? Neem contact op met Solange Beekman plaatsvervangend sectorhoofd Programma- en Gebiedsmanagement op telefoonnummer 06-11903374.

De gesprekken staan gepland op woensdag 26 januari 2021.

Acquisitie stellen we niet op prijs.

Vacature informatie

 • 36 uur per week
 • max. € 6.994,-
 • Maak Eindhoven beter leefbaar
 • Solange Beekman 06-11903374