Commissielid gemeentelijke Adviescommissie Omgevingskwaliteit (met vakdeskundigheid bouw- en/of architectuurhistorie)

De economische groei in de regio Eindhoven is al jaren ongekend en dit zorgt voor veel optimisme en grote veranderingen in de stad. De vraag naar woningen is enorm en de nood is hoog! Wil jij vanuit de Adviescommissie Omgevingskwaliteit werken aan de ruimtelijke kwaliteit van Eindhoven en daarmee een goede leefomgeving creëren voor haar inwoners, bedrijven en bezoekers? Werk je graag samen met andere omgevingskwaliteit professionals? Dan hebben wij een vacature voor jou!
bannerimage

Wat kom jij waarmaken voor Eindhoven?

 • Je verzorgt samen met andere commissieleden onafhankelijk advies over de omgevingskwaliteit van nieuwe ruimtelijke initiatieven (zoals bijvoorbeeld aangevraagde omgevingsvergunningen);
 • Ieder lid maakt daarbij gebruik van zijn of haar eigen vakdiscipline: architectuur, duurzaamheid, stedenbouw, woonkwaliteit of landschapsarchitectuur. Jouw expertise ligt bij voorkeur op bouw- en architectuurhistorie;
 • Je inspireert initiatiefnemers bij te dragen aan de grootstedelijke en lokale opgaven van Eindhoven;
 • Je bereidt je stukken gedegen voor én je bent in de gelegenheid om overdag, vooralsnog op woensdagen, te vergaderen in de Grote Commissie. De gevraagde tijdsbesteding bedraagt maximaal acht uur per twee weken.
 • Hiernaast ben je ook lid van de subcommissie Erfgoed, waarvan de vergaderingen tweewekelijks plaatsvinden op donderdagen. De gevraagde tijdsbesteding bedraagt ongeveer vier uur per twee weken.

Joost Ahsmann, secretaris van de Adviescommissie Omgevingskwaliteit: “Wat ik typisch Eindhovens vind, en heel motiverend, is dat cultuurhistorie altijd een integraal onderdeel van gebiedsontwikkeling of herontwikkeling is, en heel vaak zelfs aanleiding of ankerpunt. In Eindhoven staat het koesteren van het verleden niet tegenover de ontwikkeling maar vormt daarin een drijvende kracht.”

 

Met wie doe je dat?

De Adviescommissie Omgevingskwaliteit is een onafhankelijke commissie waarin de werkzaamheden van de Welstandscommissie en de Monumentencommissie gebundeld zijn. Zij adviseert het college van burgemeester en wethouders op het gebied van ruimtelijke ontwikkelingen, de monumentenzorg en het uiterlijk van de stad.

De commissie bestaat uit ten hoogste zeven leden met expertise op het vlak van architectuur, stedenbouw, duurzaamheid, restauratiearchitectuur, architectuurhistorie en landschapsarchitectuur. Eén van de leden is een burgerlid die affiniteit heeft met tenminste één van de hiervoor genoemde vakdisciplines en een gedegen kennis van de stad Eindhoven heeft. Meer informatie kun je vinden via Commissie Ruimtelijke Kwaliteit | Gemeente Eindhoven.

Hoe maak jij het waar?

 • Je hebt een afgeronde studie op hbo- en/of universitair niveau;
 • Je hebt ruime ervaring met ruimtelijke opgaven in de stedelijke omgeving;
 • Je hebt gedegen kennis van de stad Eindhoven of de bereidheid dat in korte tijd op te bouwen;
 • Je hebt een achtergrond in bouw- en/of architectuurhistorie;
 • Je bent objectief en onafhankelijk van de politiek, het gemeentelijk bestuur, ambtenaren en belanghebbenden;
 • Je kunt je goed inleven in voorstellen van initiatiefnemers;
 • Je formuleert helder en duidelijk en kan op verschillende niveaus communiceren;
 • Je verzamelt informatie voordat je advies geeft en maakt daarbij onderscheid tussen feiten, interpretaties en veronderstellingen;
 • Je komt met logische en relevante argumenten en weet anderen hierin te overtuigen en mee te nemen;
 • Je bent kritisch op kwaliteit en reageert als de kwaliteit onder de maat is;
 • En tenslotte vind je een uitdaging om met andere ruimtelijke specialisten tot een gezamenlijk gedragen advies te komen.

Hoe maken wij jou blij?

De benoeming door de gemeenteraad geldt voor één jaar met stilzwijgende verlenging tot maximaal drie jaar. We voorzien de benoeming in het vierde kwartaal van 2023. Herbenoeming voor eenzelfde periode van drie jaar is eenmalig mogelijk.

Het vacatiegeld bedraagt € 100,00 per uur aanwezigheid bij vergaderingen van de commissie plus een eventuele reiskostenvergoeding.

Kom jij het maken voor Eindhoven?

Wij maken samen Eindhoven. Een wereldspeler die barst van de kennis, creativiteit en kunde. En van de energie. Met diezelfde energie werken wij aan de stad van vandaag én de toekomst. Werken voor de gemeente Eindhoven is veelzijdig, concreet en heeft betekenis.

Voor de meeste functies, zo ook voor deze functie, geldt dat hybride werken mogelijk is. Medewerkers zullen daarom minder vanuit kantoor en meer online werken. Dit betekent minder reistijd en reizen. Breng je de juiste expertise mee, maar woon je wat verder weg? Dan nodigen we jou van harte uit om ook te reageren op deze mooie inhoudelijke uitdaging!

Diversiteit en inclusie vinden we heel belangrijk. Bij ons is ruimte voor iedereen. We zijn blij met de verschillen tussen onze medewerkers. Die hebben we het liefst net zo groot als die in onze stad en regio. Want juist doordat we verschillend zijn, maken we samen onze grote plannen waar. Wil je weten hoe het is om bij ons te werken? Lees dan de verhalen van onze medewerkers op www.werkenvooreindhoven.nl.

Solliciteren?

Reageren kan tot en met 21 juni. De gesprekken staan gepland op vrijdag 30 juni en vrijdag 7 juli. We lezen in jouw motivatiebrief graag wat jij voor Eindhoven komt maken met jouw talenten. Met vragen over de procedure of arbeidsvoorwaarden kan je terecht bij Jan-Willem van der Mark, telefoonnummer 06-34639 326. Heb je nog inhoudelijke vragen? Joost Ahsmann, secretaris van de Adviescommissie Omgevingskwaliteit, staat je graag te woord via 06-520 12580.

Acquisitie stellen we niet op prijs.

Vacature informatie

 • Maximaal 12 uur per 2 weken
 • Het vacatiegeld bedraagt € 100,00 per uur
 • Maak Eindhoven beter leefbaar
 • Jan-Willem van der Mark