Senior adviseur stedelijke vergroening

Eindhoven is een prachtige groene stad dankzij haar unieke natuur tot in de binnenstad. We willen een groene omgeving voor alle Eindhovenaren. Om deze ambities te realiseren zijn we op zoek naar een ervaren adviseur met kennis op het gebied van stedelijke vergroening. Heb jij deze expertise en ben jij daarnaast maatschappelijk betrokken en draag jij Eindhoven een groen hart toe? Dan hebben wij de vacature voor jou!
bannerimage

Eindhoven staat voor een schaalsprong en zal doorgroeien naar 300.000 inwoners. Samen met onze partners werken we aan een duurzame toekomst, zodat de stad aantrekkelijk blijft en een gezonde groei kent. Een veelzijdige uitdaging waarbij we werken aan het in stand houden en ontwikkelen van groene structuren, zoals landgoed De Wielewaal dat voor het publiek zal worden opengesteld. Tegelijkertijd werken we op inventieve wijze aan  het vergroenen in grootschalige gebiedsontwikkelingen, zoals bij KnoopXL. Kortom: in Eindhoven staat groen hoog op de agenda!  

Wat kom jij waarmaken voor Eindhoven?

 • Je geeft strategische adviezen aan het bestuur, opdrachtgever en/of externe partijen met focus op de fysieke leefomgeving;
 • Je geeft op strategisch/tactisch niveau advies vanuit het belang van groen (klimaatadaptatie, biodiversiteit, gezondheid en identiteit) bij complexe ruimtelijke projecten en gebiedsontwikkelingen. Je maakt daarbij deel uit van een integraal project- en adviesteam;
 • Je kunt het opstellen en implementeren van beleid procesmatig begeleiden en bent in staat keuzes te maken en richting te geven, zodat je een afgewogen advies voor kunt leggen aan het bestuur/opdrachtgever;
 • Je kunt de ambities van het groenprogramma vertalen naar een beleidsdocument, uitvoeringsprogramma en/of projectinitiatief en biedt  kaders en randvoorwaarden voor de uitwerking;
 • Je weet partijen als ontwikkelaars en woningcorporaties, maar ook een provincie te inspireren om bij te dragen aan de realisatie van deze groen ambities;
 • Je creëert als senior overzicht en vervult een signalerende rol. Op basis hiervan geef je gevraagd en ongevraagd advies aan de Programmaleider Groen en het Afdelingshoofd Openbare Ruimte.

Roel den Dikken, strategisch adviseur Groen: “De stad Eindhoven maakt een schaalsprong. Je hebt een sleutelrol om deze schaalsprong groeninclusief te maken en daarmee de stad gezond en leefbaar te houden.”

Met wie doe je dat?

Het team groen advies bestaat uit zes collega’s. Zij adviseren bij projecten, bestemmingsplannen, vergunningen en beheer. Ook maken ze beleid of schrijven een notitie voor de wethouder. Daarnaast hebben je directe collega’s specifieke kennis op thema’s als bomen, ecologie of cultuurhistorie. Je hebt nauw contact met de programmaleider groen die ambtelijk opdrachtgever is voor de opgaven waar jij aan werkt.

Je maakt onderdeel uit van de afdeling Openbare Ruimte (water, openbare ruimte, openbare verlichting, groen en sport), die bestaat uit ruim 40 collega’s die werken als adviseur, projectleider of ontwerper. Samen zorgen we er o.a. voor dat de openbare ruimte aantrekkelijk en klimaat adaptief is ingericht, er meer ruimte voor flora en fauna in het (hoog)stedelijk gebied komt en mensen kunnen sporten en bewegen.

In een project werk je samen met projectleiders, ontwerpers en diverse externe partijen. Bij beleidsopgaven werk je samen met adviseurs van andere disciplines zoals stedenbouw, water, verkeer en grond.    

Hoe maak jij het waar?

 • Je hebt een afgeronde academische opleiding op het gebied van Landschapsarchitectuur, Stedenbouw, Planologie of soortgelijk, aangevuld met minimaal 5 jaar relevante werkervaring;
 • Je hebt direct of indirect (bv. via adviesbureau) relevante ervaring bij een overheidsorganisatie opgedaan, zoals een gemeente of provincie;
 • Je bent een inspirator en hebt ervaring om collega’s van een (project)team richting te geven;
 • Je bent beïnvloedingsvaardig en met overtuigingskracht weet je het belang van groen bij andere disciplines en externe partijen onder de aandacht te brengen;
 • Je bent omgevingsbewust en politiek sensitief, waardoor je gepast kunt adviseren in complexe projecten en bij politiek actuele vraagstukken;
 • Je hebt uitstekende communicatieve vaardigheden zowel schriftelijk als mondeling.

Hoe maken we jou blij?

Ruimte om impact te hebben op de gemeente Eindhoven en de stad. Een informele werksfeer en oog voor een goede werk- en privé balans. Verder mag je rekenen op:

 • een jaarcontract. Als we van beide kanten tevreden zijn, wordt het omgezet naar een vast contract;
 • max. € 6.103,- bruto per maand (bij 36 uur per week);
 • 26 vakantiedagen per jaar (als je fulltime werkt). Hiernaast kun je ADV dagen opbouwen en zo in totaal ongeveer 10 weken verlof opnemen per jaar. Werk je in deeltijd, dan is dat natuurlijk naar rato;
 • een vrij besteedbaar bedrag van 17,05% van je brutosalaris. Dit bestaat onder andere uit de vakantie- en eindejaarsuitkering;
 • een vergoeding als je met het OV reist. Of een vergoeding als je 'groen' reist. Dus als je wandelt, fietst of per e-bike komt;
 • ruimte om jezelf te ontwikkelen door cursussen en trainingen;
 • een werkplek in het centrum van Eindhoven. Ook kan je thuiswerken.

Kom jij het maken voor Eindhoven?

Wij maken samen Eindhoven. Een wereldspeler die barst van de kennis, creativiteit en kunde. En van de energie. Met diezelfde energie werken wij aan de stad van vandaag én de toekomst. Werken voor de gemeente Eindhoven is veelzijdig, concreet en heeft betekenis.

Voor de meeste functies, zo ook voor deze functie, geldt dat hybride werken mogelijk is. Wel is het zo dat je in deze functie vaak externe overleggen hebt die meestal in Eindhoven en omgeving zijn. Breng je de juiste expertise mee, maar woon je wat verder weg? Dan nodigen we ook jou van harte uit om te reageren op deze mooie inhoudelijke uitdaging!

Diversiteit en inclusiviteit vinden we heel belangrijk. Bij ons is ruimte voor iedereen. We zijn blij met de verschillen tussen onze medewerkers. Die hebben we het liefst net zo groot als die in onze stad en regio. Want juist doordat we verschillend zijn, maken we samen onze grote plannen waar. Wil je weten hoe het is om bij ons te werken? Lees dan de verhalen van onze medewerkers op www.werkenvooreindhoven.nl.

Solliciteren

Reageren kan tot en met zondag 30 april. We lezen in jouw motivatiebrief graag wat jij voor Eindhoven komt maken met jouw talenten. Met vragen over de procedure of arbeidsvoorwaarden kun je terecht bij  Bart van Woerkum, corporate recruiter, via 06-42282464. Heb je nog inhoudelijke vragen? Neem contact op met Els Cortooms, adjunct afdelingshoofd Openbare Ruimte, via telefoonnummer 06-18348434.

Acquisitie stellen wij niet op prijs.

Vacature informatie

 • 32 - 36 uur per week
 • max. € 6.103,-
 • Maak Eindhoven beter leefbaar
 • Els Cortooms 06-18348434