Regionale programmamanager beschermd wonen

In de regio willen we de gemeentelijke samenwerking rondom beschermd wonen versterken Geef jij dat vorm?
bannerimage

Wat kom jij waarmaken?

Een aantal Brabantse gemeenten wil samenwerken om psychisch kwetsbaren de best passende zorg te bieden dichtbij huis. Hierbij zijn mensen met een psychische kwetsbaarheid zoveel mogelijk onderdeel van de samenleving. Om dat te bereiken werken we steeds meer samen én willen we investeren in ondersteuning dichtbij. Op dit moment is de gemeente Eindhoven nog centrumgemeente voor de regio. Vanaf 2024 is elke gemeente zelf (financieel) verantwoordelijk voor de passende ondersteuning voor de eigen inwoners. Inwoners met een psychische kwetsbaarheid wonen zo zelfstandig en zo lang als mogelijk in hun vertrouwde omgeving. Om dat goed te kunnen doen hebben we ambitieuze doelen gesteld: Zo willen we de verschillende vormen van ondersteuning vanuit jeugd(18-) naar wmo (18+) soepel in elkaar laten overgaan. Ook willen we soepel op en afschalen tussen begeleid wonen en zelfstandig wonen met ambulante zorg om de best passende zorg te bieden bij elke situatie, ook als die verandert. Tot slot willen we dat er in Brabant een dekkend netwerk van zorgaanbieders is verspreid over de regio. Om dat te bereiken is een gezamenlijk uitvoeringsplan opgesteld met daarin verschillende thema’s. Voor elk thema is een werkgroep ingericht; een regionale Projectgroep coördineert op hoofdlijnen en regisseert de voorbereiding van besluitvorming.

We zoeken een collega die uitvoering geeft aan dit plan en de projectgroep aanstuurt:

 • Jij bewaakt dat de doelen die door de bestuurders gesteld zijn behaald worden. Je vertaalt de doelen naar concrete afspraken en bewaakt de opvolging;
 • Je zit de verschillende regionale overleggen voor en bepaalt de agenda. Je belegt onderwerpen aan de juiste tafel en coördineert de inzet van de betrokken werkgroepen. Je adviseert beslisorganen over de te nemen stappen om resultaten te boeken.
 • Je zoekt actief de samenwerking met de regio en relevante stakeholders en creërt een cultuur waarin samenwerking vanzelfsprekend is.
 • Je verzorgt tussentijdse rapportages en bereidt formule besluiten zorgvuldig voor.

Met wie doe je dat?

15 brabantse gemeenten werken samen op het gebied van zorg aan psychisch kwetsbaren, zoals beschermd wonen. De bestuurders van deze gemeenten willen beter samenwerken om hun ambitie, lokaal georganiseerde zorg, te realiseren en de slagkracht te vergroten. De programmamanager is spil in dit samenwerkingsprogramma. De programmamanager werkt voor de 15 gemeenten en wordt aangestuurd vanuit het Sociaal Domein van de gemeente Eindhoven  door het sectorhoofd. Hij of zij legt verantwoording af aan de bestuurlijke stuurgroep van de 15 gemeenten.

Hoe maak jij het waar?

 • Je hebt een afgeronde WO-opleiding en ervaring met het aansturen van strategische programma’s. Bij voorkeur in een samenwerking tussen meerdere organisaties binnen een regio;
 • Je hebt ervaring met het maken van strategische afwegingen op thema’s met maatschappelijke impact (bij voorkeur voor de doelgroep van dit programma). Je maakt een juiste inschatting van de politiek bestuurlijke context, zoekt afstemming en gaat als het moet het maken van scherpe keuzes niet uit de weg.
 • Je borgt dat de samenwerking zich zo ontwikkelt dat de gestelde doelen gehaald worden. Je bent gewend netwerkregie te voeren  en weet stakeholders met elkaar te verbinden en te inspireren.
 • Je zoekt de samenwerking met relevante partners in de stad en de regio en verbindt de deelnemende gemeenten. Door jouw brede netwerk van relaties wint het programma aan slagkracht.

Hoe maken wij jou blij?

Met een baan waarmee je impact hebt op de samenwerking in de betrokken gemeenten. En een informele organisatiecultuur, waar oog is voor een goede werk- en privébalans. Verder mag je rekenen op:

 • een jaarcontract. Als we van beide kanten tevreden zijn, wordt dit verlengd. Het totale programma duurt vier jaar.
 • max. € 6103,- bruto per maand (bij 36 uur per week);
 • 23 vakantiedagen per jaar (als je fulltime werkt). Hiernaast kun je ADV dagen opbouwen en zo in totaal ongeveer 10 weken verlof opnemen per jaar. Werk je in deeltijd, dan is dat natuurlijk naar rato;
 • een vrij besteedbaar bedrag van 17,05% van je brutosalaris. Dit bestaat onder andere uit de vakantie- en eindejaarsuitkering en levensloopbijdrage;
 • een vergoeding als je met het OV reist. Of een vergoeding als je ’groen’ reist. Dus als je wandelt, fietst of per e-bike komt;
 • ruimte om jezelf te ontwikkelen door cursussen en trainingen;
 • een werkplek in het centrum van Eindhoven. Ook kan je thuiswerken.

Kom jij het maken voor de regio?

Wij maken samen goede zorg in de regio. Een regio die barst van de kennis, creativiteit en kunde. En van de energie. Werken vanuit de 15 brabantse gemeenten is veelzijdig, concreet en heeft betekenis.

Medewerkers zullen minder vanuit kantoor en meer online werken. Dat betekent minder reistijd en reizen. Breng je de juiste expertise mee, maar woon je wat verder weg? Dan nodigen we jou van harte uit om ook te reageren op deze mooie inhoudelijke uitdaging!

Diversiteit en gelijke kansen: dat vinden wij heel belangrijk. Daarom ontvangen we graag jouw sollicitatie, als je voldoet aan onze wensen. Ongeacht je achtergrond, geslacht/gender, beperking, seksuele oriëntatie, religie/overtuiging of leeftijd.

Solliciteren?

Dat kan tot en met 11 oktober 2022. We lezen in jouw motivatiebrief graag wat jij komt maken met jouw talenten. Met vragen over de procedure of arbeidsvoorwaarden kan je terecht bij Anke Smits, corporate recruiter via 06-18625140.  Heb je nog inhoudelijke vragen? Samia Majiti, Beleidsadviseur, staat je graag te woord via 06-18345432. 

Acquisitie stellen we niet op prijs.

 

Vacature informatie

 • 24 uur per week
 • max. € 6.103,-
 • Maak Eindhoven socialer
 • Samia Majiti - Hamria 06-18345432