Programmamanager integrale gezondheid

Elke inwoner van Eindhoven een eerlijke kans op een gezonder en gelukkiger leven. Dat is waar we met z'n allen voor gaan. Kom jij je als programmanager inzetten voor dit thema?
bannerimage

Wat kom jij waarmaken voor Eindhoven?

Stel je voor... je zit lekker in je vel. Je hebt de mogelijkheid om te bewegen, gezond te eten en je hebt een fijne, groene woonplek. Je voelt je goed! De gemeente Eindhoven zet zich hier samen met partners graag voor in. Zodat we onze stad fijner en gezonder maken. Ook willen we de gezondheidsverschillen kleiner maken door bijvoorbeeld de luchtkwaliteit te verbeteren en financiële stress, eenzaamheid, depressie en roken te verminderen. Dat doen we in de wijk, op school, op het werk en bij de vereniging omdat iedere plek anders is. We richten ons op de groepen en plekken waar de uitdagingen het grootst zijn. En dat doen we positief: we zoeken manieren hoe iets wél kan.

Op basis van het vastgestelde beleid is er een uitvoeringsagenda opgesteld waarin concrete doelen en projecten benoemd worden. In afgelopen periode zijn er grote stappen gezet om de basis te leggen voor de integrale aanpak. Zo is er een communicatiestrategie uitgewerkt en wordt er op diverse plekken binnen de gemeente gewerkt om uitvoering te geven aan het beleid. Daarbij zijn er meerdere samenwerkingen in en met partijen uit stad en regio opgestart. De aandacht voor gezondheid groeit en dit brengt veel energie op gang. Dat vraagt echter in deze fase ook focus en koers houden op basis van onze gemeentelijk ambitie. Afbakenen, inkaderen en realiseren van meetbare impact zijn kernwoorden voor de komende periode. Je pakt de volgende taken op:

 • Je bewaakt dat de plannen gemaakt in de uitvoeringsagenda omgezet worden in resultaten en rapporteert hierover. Je stuurt op resultaten binnen de zes sporen die we met elkaar hebben vastgesteld en stuurt waar nodig bij;
 • Je richt in overleg met de stuurgroep de organisatiestructuur en het programma in en zorgt dat de verantwoordelijkheden en mandaat adequaat belegd zijn. Je formuleert opdrachten voor de werkgroepen die met thema's aan de slag gaan en spart met hen over de te nemen stappen.
 • Je bent voorzitter van de door jou te formeren projectgroep en verzorgt de voorbereiding en deelname aan verschillende overleggen met onder andere de stuurgroep en het bestuursteam. Je bereidt als het nodig is ook besluitvorming voor voor bijvoorbeeld het MT of het college;
 • Je werkt met de stuurgroep de middellange termijnstrategie, inclusief financiële propositie uit en bewaakt dit budget;
 • Je sluit aan bij ontwikkelingen op landelijk en lokaal niveau en weet deze te vertalen naar onze organisatie;
 • Je stemt af met een interne klankbordgroep. Hierin werk je samen met de senior beleidsadviseur gezondheid. Jullie halen input op, stemmen de voortgang af en bewaken de samenhang tussen de verschillende programmaonderdelen

Met wie doe je dat?

Binnen de afdeling beleid & strategie werk je samen met je afdelingshoofd en de beleidsadviseurs. Vooral met de beleidsadviseur op het thema gezondheid werk je nauw samen. Met je collega's van bedrijfsvoering en uitvoering zorg je dat beleid gerealiseerd, en de voortgang gevolgd wordt. We werken integraal aan gezondheid, dat betekent dat je veel afstemt met partners. Bijvoorbeeld Stichting WIJeindhoven, de GGD, (zorg)aanbieders, partners in de stad, vertegenwoordigers van inwoners, woningcorporaties of collega's van regionale en nationale overheden.

Anja van Buuren (afdelingshoofd): "In 2021 stelde de gemeenteraad van Eindhoven de gezondheidsnota 'Gezondheid Telt voor Iedereen’ vast. Vanaf nu gaan we aan de slag met de uitvoering hiervan. Zo bieden we elke Eindhovenaar de kans om steeds gezonder te worden".

Hoe maak jij het waar?

 • Je bent een ervaren programmamanager die complexe programma's heeft neergezet en eerdere werkervaring heeft bij de overheid;
 • Kennis van het thema gezondheid is geen vereiste, wel een pré. Ook vinden we het belangrijk dat je overzicht kunt houden over de verschillende programmaonderdelen, samenhang creëert en een sparringpartner bent voor de verschillende stakeholders.

Hoe maken we jou blij?

Met een baan waarmee je impact hebt op de stad en de gemeente Eindhoven. En een informele organisatiecultuur, waar oog is voor een goede werk- en privébalans. Verder mag je rekenen op:

 • een jaarcontract. Als we van beide kanten tevreden zijn, wordt het daarna met een jaar verlengd. De totale programmaduur is twee jaar;
 • max. € 6.103,- bruto per maand (bij 36 uur per week);
 • 23 vakantiedagen per jaar (als je fulltime werkt). Hiernaast kun je ADV dagen opbouwen en zo in totaal ongeveer 10 weken verlof opnemen per jaar. Werk je in deeltijd, dan is dat natuurlijk naar rato;
 • een vrij besteedbaar bedrag van 17,05% van je brutosalaris. Dit bestaat onder andere uit de vakantie- en eindejaarsuitkering en levensloopbijdrage;
 • een vergoeding als je met het OV reist. Of een vergoeding als je 'groen' reist. Dus als je wandelt, fietst of per e-bike komt;
 • ruimte om jezelf te ontwikkelen door cursussen en trainingen;
 • een werkplek in het centrum van Eindhoven. Ook kan je thuiswerken.

Kom jij het maken voor Eindhoven?

Wij maken samen Eindhoven. Een wereldspeler die barst van de kennis, creativiteit en kunde. En van de energie. Met diezelfde energie werken wij aan de stad van vandaag én de toekomst. Werken voor de gemeente Eindhoven is veelzijdig, concreet en heeft betekenis.

Medewerkers zullen minder vanuit kantoor en meer online werken. Dat betekent minder reistijd en reizen. Breng je de juiste expertise mee, maar woon je wat verder weg? Dan nodigen we jou van harte uit om ook te reageren op deze mooie inhoudelijke uitdaging!

Diversiteit en gelijke kansen: dat vinden wij heel belangrijk. Daarom ontvangen we graag jouw sollicitatie, als je voldoet aan onze wensen. Ongeacht je achtergrond, geslacht/gender, beperking, seksuele oriëntatie, religie/overtuiging of leeftijd.

Solliciteren?

Dat kan tot en met 22 augustus. We lezen in jouw motivatiebrief graag wat jij voor Eindhoven komt maken met jouw talenten. Met vragen over de procedure of arbeidsvoorwaarden kan je terecht bij Anke Smits, corporate recruiter, via 06-18625140. Heb je nog inhoudelijke vragen? Anja van Buuren, afdelingshoofd, staat je graag te woord via a.van.buuren@eindhoven.nl of 06-53405368.

 Acquisitie stellen we niet op prijs.

Vacature informatie

 • 32 - 36 uur per week
 • max. € 6.103,-
 • Maak Eindhoven socialer
 • Anja van Buuren 06-53405368