Secretaris Commissie Ruimtelijke Kwaliteit

Aantal uren: 24-36

Wil jij als secretaris van de commissie ruimtelijke kwaliteit (CRK) een belangrijke bijdrage leveren aan de ruimtelijke kwaliteit van de stad? We hebben een vacature!

Wat maak jij als secretaris voor Eindhoven?

Als secretaris van de commissie ruimtelijke kwaliteit werk je vanuit de afdeling Omgevingskwaliteit, onderdeel van de sector Ruimtelijke Expertise. Binnen die sector vind je alle expertise op het gebied van ruimtelijke ordening, openbare ruimte, verkeer & milieu, vergunningen en projecten. De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK) is een onafhankelijke adviescommissie waarvan de leden door de gemeenteraad worden benoemd. De CRK toetst bouwplannen aan de welstandscriteria. Zij adviseert o.a. over welstand, over monumenten en de openbare ruimte. De commissie toetst niet alleen plannen achteraf. Vooral voor grote plannen in en rondom de stad is overleg in een vroeg stadium van belang. De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit heeft haar werkzaamheden ondergebracht in een Grote, een Halve, een Kleine en een Erfgoed Commissie.

De CRK bestaat uit zes vaste leden en wordt bijgestaan door stedenbouwkundigen, een monumentendeskundige en ambtelijke secretarissen. De leden vertegenwoordigen verschillende disciplines, aangevuld met een burgerlid.

Je werk bestaat uit onder andere:

• Ondersteuning van de commissie door hen te informeren, en adviseren; je verricht zelfstandig onderzoek, toetsten beoordeelt plannen;
• Plannen en voorbereiden van afspraken;
• De adviezen van de commissies uitwerken en op de juiste wijze formuleren, zodat deze voorstellen aan het college van B&W en gemeenteraad kunnen worden voorgelegd;
• Je verdiept je in de ontwikkelingen op het gebied van de omgevingswet en wat het betekent voor het werk van de commissie;
• Je levert inhoudelijke input aan de commissie over architectuurbeleid, cultuurhistorische waarden en monumenten;
• Je bewaakt de formele procesgang: termijnen, quorums, status van de besluitvorming, tijdige informatievoorziening aan betrokkenen en derden en ziet toe op de uitvoering van besluiten;
• Je zorgt voor periodieke verslaglegging van werkzaamheden van de CRK en bent verantwoordelijk voor dossiervorming en administratieve afhandeling.

Hoe maak jij dit waar?

• Academisch werk- en denkniveau richting bouwkunde of architectuur;
• Kennis en inzicht op het gebied van operationele planning, advisering en (bestuurlijke) procedures;
• Je beschikt over een goed analytisch vermogen, onderkent causale verbanden in vraagstukken en ziet onderlinge relaties;
• Je bent vaardig om ook onvoorbereid een helder goed gestructureerd en overtuigend betoog te houden aangepast op de gesprekspartner(s);
• Je onderhoudt contacten met belangrijke stakeholders zoals architecten, stedenbouwkundigen, portefeuillehouders etc.;
• Je beschikt over de vaardigheid om goed samen te kunnen werken, verantwoordelijkheid te dragen en het initiatief te nemen.

Wat krijg je terug voor jouw waardevolle bijdrage?

Ruimte om impact te hebben op de gemeente Eindhoven en de stad. Een informele werksfeer en oog voor een goede werk- en privé balans.

• Een jaarcontract met de mogelijkheid om het daarna om te zetten naar een vast contract;
• max. € 5017,- bruto per maand (o.b.v. 36 uur per week);
• 23 vakantiedagen (o.b.v. 36 uur per week). En je kunt ADV op bouwen;
• een vrij besteedbaar bedrag van 17,05% van je bruto salaris. Dit bestaat uit o.a. de vakantie- en eindejaarsuitkering en levensloopbijdrage;
• een vergoeding voor een trajectkaart van max. € 60,- per maand als je met de trein/bus reist of een vergoeding als je “groen” reist dus als je wandelt, fietst of per e-bike komt;
• een werkplek in het centrum van Eindhoven. Verder kun je ook thuis werken en is er veel ruimte voor persoonlijke ontwikkeling.

Kom jij het maken voor Eindhoven?

Wij maken samen Eindhoven. Een wereldspeler die barst van de kennis, creativiteit en kunde. En van de energie. Met diezelfde energie werken wij aan de stad van vandaag én de toekomst, met een boeiende basis uit het verleden. Werken voor de gemeente Eindhoven is veelzijdig, concreet en heeft betekenis.

Interesse? Reageer dan uiterlijk 15 december as. We lezen graag waarom je jezelf in deze functie ziet. Heb je nog vragen? Marloes Groot staat je graag te woord via 040 238 5037.