Gebiedscoördinator

Aantal uren: 18-32

Vind jij het leuk om je te verdiepen in de netwerken en cohesie van een buurt in de gemeente Eindhoven? Waarbij jij samen met bewoners, partners en gemeente de leefbaarheid probeert te verbeteren? Een veelzijdige en uitdagende baan waarvoor we vacatures hebben!

De afdeling
Gebiedsexpertise is onderdeel van de sector Ruimtelijke expertise. De afdeling heeft als opgave om het gebiedsgericht werken verder uit te dragen en invulling te geven. Het werk richt zich op het vergroten van de leefbaarheid, sociale cohesie en meedoen in buurten. De afdeling is enorm in ontwikkeling, gelet op onder meer de komst van de Omgevingswet en de gemeentebrede doorontwikkeling van het gebiedsgericht werken.

Wat maak jij als gebiedscoördinator voor Eindhoven?

Vanuit de gebiedsprogramma’s wordt de specifieke opgave op hoofdlijnen bepaald voor de diverse stadsdelen. In de programma’s zijn thema’s opgenomen zoals oa armoede, veiligheid, taal en jeugd. Aan de hand van deze programma’s wordt een focus aangebracht op de inzet van een gebiedsgerichte aanpak met de betrokken partners. Samen met de gebiedsmanager en de partners in de buurt zet jij je in voor de specifieke opgaven. In je werk heb je verschillende rollen zoals eerste aanspreekpunt, regelaar, kennisspecialist van het gebied, procesregisseur, facilitator tbv burgerparticipatie en samenspraak, de verbinder van partijen uit jouw netwerk. Jouw taken en verantwoordelijkheden zijn:
• Je brengt partners zoals woningcorporaties en bewonersorganisaties samen om de opgaven in kaart te brengen en hier een gezamenlijke aanpak op uit te voeren;
• Met buurtcontracten leg je voor het komende jaar vast aan welke opgave je werkt samen met de partners in de wijk;
• Je faciliteert de wijkbezoeken van de wethouder in jouw gebied;
• Je hebt de ruimte om kleine ingrepen in de openbare ruimte te realiseren zoals bv een aanpassing in een speeltuin;
• Je houdt de regie op de afspraken die zijn gemaakt tussen partners en coördineert dit proces en zorgt ervoor dat er voortgang en resultaten behaald worden;
• Je signaleert zaken in de buurt en zorgt ervoor dat deze signalen bij de juiste mensen en of professionele partners binnen en buiten de organisatie terecht komen en opgevolgd worden;
• Je levert met jouw gebiedskennis input voor de gebiedsprogramma’s;
• Je hebt te maken met de omgevingswet waarin jij een signalerende en organiserende rol hebt. Dat betekent o.a. dat jij samenspraak en burgerparticipatie organiseert bij projecten, gebiedsontwikkeling en burgerinitiatieven;
• Je brengt jouw kennis van het gebied in en je denkt mee over communicatie en acceptatie na besluitvorming in relatie tot zaken die te maken hebben met de omgevingswet.

Met wie maak jij dit tot een succes?

Je werkt nauw samen met de gebiedsmanager, analisten en specialisten voor jouw buurt. Je hebt hierin een spilfunctie. Daarnaast telt de afdeling ongeveer 25 collega’s gebieds coördinatoren waarmee je ook samenwerkt op overkoepelende thema’s en kennis deelt.

Hoe maak jij het waar als gebiedscoördinator?

• Je hebt een afgeronde hbo opleiding;
• Je kan goed samenwerken met anderen;
• Je bent goed in het leggen van contacten en het onderhouden van je netwerk;
• Je kan je goed inleven in anderen;
• Je weet met overtuiging anderen mee te nemen in je verhaal, je zet door en creëert op die manier draagvlak en betrokkenheid;
• Je richt je op het behalen van resultaten;
• Je bent in staat gebiedsgericht (integraal) te denken en deze werkwijze uit te dragen;
• Je hebt kennis van en ervaring met procedures en processen binnen de gemeentelijke organisatie;
• hebt gevoel voor het politiek-bestuurlijk klimaat waar je in werkzaam bent.

Wat krijg je terug voor jouw waardevolle bijdrage?

Ruimte om impact te hebben op de gemeente Eindhoven en de stad. Een informele werksfeer en oog voor een goede werk- en privé balans. Verder mag je rekenen op:

• een jaarcontract. Als we van beide kanten tevreden zijn, wordt het omgezet naar een vast contract;
• max. € 4362,- bruto per maand (o.b.v. 36 uur per week);
• 23 vakantiedagen (o.b.v. 36 uur per week). En je kunt ADV opbouwen;
• een vrij besteedbaar bedrag van 17,05% van je bruto salaris. Dit bestaat uit o.a. de vakantie- en eindejaarsuitkering en levensloopbijdrage;
• een vergoeding voor een trajectkaart van max. € 60,- per maand als je met de trein/bus reist of een vergoeding als je “groen” reist dus als je wandelt, fietst of per e-bike komt;
• een werkplek in het centrum van Eindhoven. Verder kun je ook thuis werken en is er veel ruimte voor persoonlijke ontwikkeling.

Kom jij het maken voor Eindhoven?

Wij maken samen Eindhoven. Een wereldspeler die barst van de kennis, creativiteit en kunde. En van de energie. Met diezelfde energie werken wij aan de stad van vandaag én de toekomst. Werken voor de gemeente Eindhoven is veelzijdig, concreet en heeft betekenis.

Interesse? Reageer dan uiterlijk 21 november. We lezen in jouw motivatiebrief graag wat jij voor Eindhoven komt maken met jouw talenten. Heb je nog vragen? Tessa Peels staat je graag te woord. Wil je mij persoonlijk spreken voor meer informatie? Stuur me dan een e-mail t.peels@eindhoven.nl en ik bel je zsm terug.

Op 2 december vindt de eerste gespreksronde plaats en 5 december de tweede ronde.