Planeconoom

Wij maken samen Eindhoven. Een wereldspeler die barst van de kennis, creativiteit en kunde. En van de energie. Met diezelfde energie werken wij aan de stad van vandaag én de toekomst. Werken voor de gemeente Eindhoven is veelzijdig, concreet en heeft betekenis.

Door pensionering van onze collega zijn we op zoek naar een planeconoom.
Aantal uren: 36

Wat maak jij voor Eindhoven?

Een stad waarin op ruimtelijk gebied de ambities van ons bestuur worden waargemaakt. In deze rol werk jij vanaf het ontstaan van een initiatief mee. Dat betekent bij ons niet alleen becijferen, maar ook meedenken in het ontwikkelen van een grote diversiteit aan projecten. De mix van ruimtelijke activiteiten, verdichten, verduurzamen en vergroenen. Ondergronds en in de hoogte bouwen. Jij gaat ermee aan de slag.

Jij:
- zorgt voor een sterke cijfermatige onderbouwing en begeleidt en adviseert bij complexe gebeidsontwikkelingen;
- zorgt dat de projectmanager de onderhandeling goed voorbereid in gaat en neemt daaraan deel;
- ontwikkelt de financiële kaders, business cases en haalbaarheids- en exploitatieberekeningen gericht op een optimale waarde creatie;
- schrijft meerjarenplannen en houdt deze actueel. Je rapporteert over de financiële situatie van de stad op jouw vakgebied. Dankzij jou is het management en bestuur van Eindhoven goed op de hoogte van de actuele cijfers;
- optimaliseert de financiële kaders van lopende projecten, schat risico’s in en maakt deze beheersbaar. Het publieke belang houd je scherp in gaten;
- maakt een transparante raming voor anterieur kostenverhaal;
- denkt mee over hoe we zaken nog beter kunnen organiseren en van elkaar kunnen leren. Daarbij inspireer jij collega’s bij de aanscherping van beleid op het gebied van o.a. grond, wonen, vastgoed en bedrijventerreinen.

Binnen de afdeling Ruimtelijke Ordening waar jij werkt, vind je specialisten op het gebied van publiekrecht (bestemmingsplannen, WOB, planschade en nadeelcompensatie, vergunningen en onteigening), civiel recht (strategische verwerving en verkoop grond, contracten en overeenkomsten, huurrecht, vastgoedrecht), gebieds- en planeconomie en het beheer van grond- en vastgoedovereenkomsten.

Alle deze kennis is op jouw afdeling aanwezig en zo maken jullie samen het beste advies wat de publieksbelangen behartigd. Wij maken samen Eindhoven.

Hoe maak jij dit waar?

Jij:
- hebt een relevante hbo-studie afgerond en bent minimaal 5 jaar actief met het opstellen van opstellen van grond- en / of gebiedsexploitaties als planeconoom of planoloog;
- beschikt over actuele en brede kennis op het gebied van grondbeleid, vastgoed, ruimtelijke ordening en wonen;
- hebt praktische kennis over exploitatieregels en – voorschriften in relatie tot kostenverhaal.
- hebt gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen.

Wat krijg je terug voor jouw waardevolle bijdrage?

Ruimte om impact te hebben op de gemeente Eindhoven en de stad. Een informele werksfeer en oog voor een goede werk- en privé balans. Verder mag je rekenen op:
• een jaarcontract. Als we van beide kanten tevreden zijn, wordt het omgezet naar een vast contract;
• max. € 4859,- bruto per maand (o.b.v. 36 uur per week);
• 23 vakantiedagen (o.b.v. 36 uur per week). En je kunt ADV op bouwen;
• een vrij besteedbaar bedrag van 17,05% van je bruto salaris. Dit bestaat uit o.a. de vakantie- en eindejaarsuitkering en levensloopbijdrage;
• een vergoeding voor een trajectkaart van max. €60,- per maand als je met de trein/bus reist. We hebben ook wandel-, fiets-, en e-bike vergoedingen;
• een werkplek in het centrum van Eindhoven. Verder kun je ook thuis werken en is er veel ruimte voor persoonlijke ontwikkeling. We nemen je volop mee in de ontwikkelingen rondom de Omgevingswet. Daarvoor volg je bij ons een intensief opleidingsprogramma.

Kom jij het maken voor Eindhoven?

Reageer dan voor 22 april. We lezen in jouw motivatiebrief graag wat jij voor Eindhoven komt maken met jouw talenten. Heb je nog vragen? Bel dan met Solange Beekman, afdelingshoofd Ruimtelijke Ordening, op 040 238 6292.

Op 13 mei voeren we de eerste kennismakingsgesprekken en op 20 mei staan de sollicitatiegesprekken voor de tweede ronde gepland.
Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.