Commissielid, restauratiearchitect voor de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit

Wij maken samen Eindhoven. Een wereldspeler die barst van de kennis, creativiteit en kunde. En van de energie. Met diezelfde energie werken wij aan de stad van vandaag én de toekomst. Werken voor de gemeente Eindhoven is veelzijdig, concreet en heeft betekenis.

Eindhoven maakt een schaalsprong van een provinciale stad naar een mondiale stad met een hoog stedelijk, bruisend centrum en ontspannen groenstedelijke woonwijken. Techniek, kennis en design is kenmerkend voor Eindhoven en dat willen we terug zien in de openbare ruimte, evenals duurzame en innovatieve oplossingen voor klimaatadaptatie. Eindhoven staat pal voor haar erfgoed en dringt aan op een zorgvuldige benadering daarvan. Tegelijk is zij zich ervan bewust dat dit erfgoed, ook uit de wederopbouwperiode, alleen is te behouden door middel van een vaak creatieve herontwikkeling. De opgave is om nieuwbouw, iconen en erfgoed te versmelten tot een nieuw aantrekkelijk woon- en leefmilieu voor internationals en locals. Het is aan de commissie ruimtelijke kwaliteit om deze symbiose op een creatieve innovatieve wijze te bewaken en sturen.

De commissie ruimtelijke kwaliteit is een onafhankelijke commissie waarin de werkzaamheden van de welstandscommissie en de monumentencommissie gebundeld zijn. Zij adviseert het college van burgemeester en wethouders op het gebied van ruimtelijke ontwikkelingen, de monumentenzorg en het uiterlijk van de stad. Eindhoven kent zeer betrokken erfgoedstichtingen.

De commissie bestaat uit zes leden met expertise op het vlak van architectuur, stedenbouw, restauratiearchitectuur, architectuurhistorie en landschapsarchitectuur. Eén van de leden is een burgerlid dat affiniteit heeft met de hiervoor genoemde vakgebieden en een gedegen kennis van de stad Eindhoven heeft.

Aantal uren: 6

Wat maak jij als commissielid ruimtelijke kwaliteit voor Eindhoven?

Je bent (restauratie) architect met een degelijke en brede kennis van de omgang met en transformatie van erfgoed. Als vakinhoudelijk lid ben je een onafhankelijke professionele deskundige die het als een uitdaging ziet om op integrale wijze te adviseren. Er wordt verwacht dat jouw deskundigheid actueel is en dat je open staat voor nieuwe ontwikkelingen. De kunst is om erfgoed op een moderne en duurzame wijze te behouden, transformeren en moderniseren.

Voorop staat dat je een zaak op waarde kan schatten en daarover op professionele wijze een afgewogen advies kan formuleren, rekening houdend met de andere disciplines in de commissie. Jouw advies moet op heldere en begrijpelijke wijze worden verwoord, zowel naar architecten en ontwerpers als opdrachtgevers en burgers. In deze contacten is een respectvolle, stimulerende en vooral een verbindende en oplossingsgerichte opstelling vereist.

Hoe maak jij dit waar?

• Je hebt een ruime ervaring als (restauratie)architect en hebt divers erfgoed op een moderne wijze duurzaam geschikt gemaakt voor nieuwe functies;
• Je hebt brede kennis van architectuurhistorie, erfgoed en monumenten;
• Je hebt kennis en ervaring met Wederopbouwerfgoed;
• Je hebt gedegen kennis van de stad Eindhoven of de bereidheid dat in korte tijd op te bouwen;
• Je hebt een open houding en beschikt over goede communicatieve vaardigheden. Je bent in staat om aanvragers in begrijpelijke taal op het goede spoor te zetten;
• Je hebt gevoel voor bestuurlijke en maatschappelijke verhoudingen en bent in staat om beslissingen te nemen vanuit het grotere belang;
• Je hebt een onafhankelijke houding ten opzichte van het gemeentebestuur.

Wat krijg je terug voor jouw waardevolle bijdrage?

Je bent bereid om je stukken gedegen voor te bereiden én je bent in de gelegenheid om overdag, vooralsnog op woensdagen, te vergaderen in de Grote Commissie. De gevraagde tijdsbesteding bedraagt maximaal 8 uur per 2 weken.

Hiernaast ben je ook 1 van de 2 vaste leden van de Monumentencommissie, waarvan de vergaderingen tweewekelijks plaatsvinden op donderdagen. De gevraagde tijdsbesteding bedraagt ongeveer 4 uur per 2 weken.

De benoeming geldt voor één jaar met stilzwijgende verlenging tot maximaal drie jaar. Herbenoeming voor eenzelfde periode van drie jaar is eenmalig mogelijk.

Het vacatiegeld bedraagt € 100,00 per uur aanwezigheid bij vergaderingen van de commissie plus een eventuele reiskostenvergoeding.
Voor meer info over de CRK zie link: online boekje commissie ruimtelijke kwaliteit

Kom jij het maken voor Eindhoven?

Heb je interesse? Reageer dan voor 22 februari 2019 met motivatiebrief en C.V. via onderstaande button.
Heb je nog vragen? Marloes Groot staat je graag te woord via 040-238 5037.