Adviseur bouwlogistiek Eindhoven

Heb jij de kennis en ervaring met slimme en duurzame bouwlogistiek in een stedelijke context? En wil je een belangrijke bijdrage leveren aan de schaalsprong van Eindhoven. Dan hebben de vacature!
bannerimage

Wat kom je waarmaken voor Eindhoven?

De komende 10-20 jaar wordt er volop gebouwd in Eindhoven, vooral binnen de Ring. Dit zorgt voor een toename van bouwverkeer en heeft gevolgen voor de bereikbaarheid, leefbaarheid (bijvoorbeeld geluid en luchtkwaliteit) en duurzaamheidsambities. Met name in de binnenstad, waar de ruimte beperkt is en veel voetgangers en fietsers bewegen, is het gewenst, het aantal vervoersbewegingen die bouw-gerelateerd zijn zoveel mogelijk te beperken.

Komend jaar zetten we daar de eerste stappen in. Daarvoor heeft het college van B&W onlangs de 'Aanpak slimme en duurzame bouwlogistiek' vastgesteld. We gaan onder andere aan de slag met het verminderen en verduurzamen van bouwlogistieke stromen. En we investeren in bouwlogistieke kennis. Verder is er op industrieterrein ´De Hurk´ de eerste bouwhub van Eindhoven gerealiseerd en is een proeftuin gestart waarin belangrijke kennis en ervaring wordt opgedaan.

Wij zoeken een adviseur bouwlogistiek die op tactisch niveau bewaakt dat de bouwlogistiek in de stad efficiënt, veilig en met minder hinder plaatsvindt. Daarbij ben je verantwoordelijk voor onder meer de volgende taken:

 • Je werkt op een proactieve wijze mee aan het behalen van de door het college vastgestelde doelstellingen op het gebied van duurzame mobiliteit en schone lucht door met voorstellen en initiatieven te komen. Je bewaakt dat de (bouw)logistieke sector daar een (meetbare) bijdrage in heeft.
 • Je voorziet interne stakeholders (intaketeam, projectleiders van bouwprojecten) van adviezen en voert met bouwprojecten het gesprek over de inzet van kansrijke slimme en duurzame bouwlogistieke oplossingen en faciliteert waar nodig;
 • Je zorgt voor een goede borging van bouwlogistiek met bestaande instrumenten in onze processen;
 • Je toetst bouwlogistieke plannen van initiatiefnemers en waar nodig stel je met hen, project overstijgend, een bouwlogistiek plan op;
 • Je gaat aan de slag met het inrichten van een systeem voor het organiseren van de handhaving inzake de gemaakte afspraken;
 • Je ontwikkelt samen met initiatiefnemers arrangementen voor het slimmer reizen van bouwpersoneel;
 • Je zorgt dat het onderwerp bouwlogistiek goed in de gemeentelijke organisatie en bij initiatiefnemers op de agenda staat;
 • Je neemt deel aan een living lab waarin slimme mogelijkheden voor het registreren van bouwlogistieke ritten in de praktijk worden onderzocht en getest;
 • Je draagt zorg voor kennisontwikkeling bij de bestaande organisatie (zoals: VTH, VPR, Vastgoed, Stadsbeheer, Intake, Verkeer, Bouwtoezicht, Inkoop, Milieu, Duurzaamheid);
 • Je voert begin 2023 een evaluatie uit naar de effecten van de gemeentelijke aanpak gericht op het beperken van bouwlogistieke ritten in de stad.

Met wie maak jij dit waar?

Als adviseur bouwlogistiek val je onder de afdeling Verkeer, Milieu en Duurzaamheid en onder het programma Verkeer. Echter, je zal vooral ook afdeling overstijgend te werk gaan. Je werkt bijvoorbeeld nauw samen met collega´s van projectuitvoering, projectleiders van de gebiedsontwikkelingsprojecten en de gebiedsmanagers. En niet te vergeten met externe partijen. Je neemt daarnaast deel aan het gebiedsgerichte BLVC team voor het Stationsgebied en bent sparringpartner van Team Eindhoven Bereikbaar dat op operationeel niveau verantwoordelijk is voor voorkeursroutes en tijdelijke verkeersmaatregelen. Waar nodig schakel je kennis en capaciteit in van de regionale programma´s Brainport Bereikbaar en SmartwayZ.NL.

Hoe maak jij het waar?

 • Je hebt een afgeronde relevante hbo en/of wo opleiding;
 • Je bent een verbinder en gaat daadkrachtig te werk, met een goed gevoel voor verhoudingen in een politiek-bestuurlijke context;
 • Je hebt ruime aantoonbare ervaring op tactisch niveau, op het gebied van slimme en duurzame bouwlogistiek in een stedelijke context;
 • Je kent de praktijk van de bouwers goed en begrijpt tegelijkertijd wat de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de gemeente zijn;
 • Je zoekt de samenwerking met collega's en relevante partners uit de stad en regio.

Hoe maken wij jou blij?

Met een baan waarmee je impact hebt op de stad Eindhoven. En een informele organisatiecultuur, waar oog is voor een goede werk- en privébalans. Verder mag je rekenen op:

 • een jaarcontract. Als we van beide kanten tevreden zijn, wordt het omgezet naar een vast contract;
 • in verband met onze benchmark willen we jou vragen een eerste salarisindicatie op te nemen in jouw motivatiebrief;
 • 23 vakantiedagen per jaar (fulltime). Hiernaast kun je ADV dagen opbouwen en zo in totaal ongeveer 10 weken verlof opnemen per jaar;
 • een vrij besteedbaar bedrag van 17,05% van je brutosalaris. Dit bestaat onder andere uit de vakantie- en eindejaarsuitkering en levensloopbijdrage;
 • een vergoeding als je met het OV reist. Of een vergoeding als je 'groen' reist. Dus als je wandelt, fietst of per e-bike komt;
 • ruimte om jezelf te ontwikkelen door cursussen en trainingen;
 • een werkplek in het centrum van Eindhoven. Ook kan je thuiswerken.

Kom jij het maken voor Eindhoven?

Wij maken samen Eindhoven. Een wereldspeler die barst van de kennis, creativiteit en kunde. En van de energie. Met diezelfde energie werken wij aan de stad van vandaag én de toekomst. Werken voor de gemeente Eindhoven is veelzijdig, concreet en heeft betekenis.

Diversiteit en gelijke kansen: dat vinden wij heel belangrijk. Daarom ontvangen we graag jouw sollicitatie, als je voldoet aan onze wensen. Ongeacht je achtergrond, geslacht/gender, beperking, seksuele oriëntatie, religie/overtuiging of leeftijd.

Voor de meeste functies, zo ook voor deze functie, geldt dat hybride werken mogelijk is. Medewerkers zullen daarom minder vanuit kantoor en meer online werken. Dat betekent minder reistijd en reizen. Breng je de juiste expertise mee, maar woon je wat verder weg? Dan nodigen we jou van harte uit om ook te reageren op deze mooie inhoudelijke uitdaging!

Solliciteren

Reageren kan tot en met 22 mei 2022. We lezen in jouw motivatiebrief graag wat jij voor Eindhoven komt maken met jouw talenten. Met vragen over de procedure of arbeidsvoorwaarden kan je terecht bij Werner Töller, business partner recruitment via 06-54630871. Heb je nog inhoudelijke vragen? Erik Staps, Adviseur Programma Verkeer staat je graag te woord via 06-27159532.

Acquisitie stellen wij niet op prijs.

 

Vacature informatie

 • 32 - 36 uur per week
 • Maak Eindhoven beter leefbaar
 • Erik Staps 06-27159532