Suzanne Lecluijze (beleidsadviseur Sociaal Domein)

“Ik heb afwisselende dagen. Waarop ik naar verschillende locaties in de stad fiets, bijpraat met initiatiefnemers  en met hen meedenk hoe ondersteuning er in de toekomst uit moet zien”.

Hoi, ik ben Suzanne Lecluijze, 29 jaar en woon in Eindhoven. Ik ben 3 jaar geleden begonnen als beleidsadviseur in het Sociaal Domein. Ik heb na mijn studies Maatschappelijke Opvoedingsvraagstukken en Onderwijskunde eerst een werkervaringsplek gehad bij de gemeente Heusden. Daarna heb ik bij verschillende overheden gewerkt via het traineeprogramma de Toekomst van Brabant. Na afloop daarvan kon ik bij de gemeente Eindhoven aan de slag.

Wat maak ik voor de gemeente Eindhoven?

Mijn werk draait om twee thema’s. Om de ‘sociale basis’: alles wat te maken heeft met informele ondersteuning zoals vrijwilligerswerk en inwonersinitiatieven. En om specialistische begeleiding voor inwoners ouder dan 18 jaar (op basis van de Wmo, de Wet maatschappelijke ondersteuning).

Ik houd me onder andere bezig met de ontwikkeling van dagbesteding. Met gecontracteerde zorgorganisaties en informele partijen die subsidie van ons krijgen, kijk ik hoe we dagbesteding op een nieuwe manier kunnen vormgeven. Ik ben contactpersoon voor dat thema voor mensen in de stad, collega’s en ons politiek bestuur. Ik ondersteun partijen die dagbesteding organiseren bijvoorbeeld door ze met elkaar in contact te brengen. Om van elkaar te leren of een samenwerking aan te gaan waarin ze elkaar versterken. Indirect maak ik het daardoor mogelijk dat inwoners van Eindhoven mee kunnen blijven doen aan laagdrempelige ontmoetingsactiviteiten en andere manieren om hun dag zinvol in te vullen.

Met wie maak ik dat?

Ik zou dit werk (gelukkig) nooit alleen vanachter een computer kunnen doen. Ik ben daarom vaak in de stad te vinden om de behoeften van inwoners in beeld te brengen. Bijvoorbeeld door in gesprek te gaan met de Cliëntenraad Sociaal Domein van de gemeente. Of door op werkbezoek te gaan bij een partner in de stad. En door te overleggen met subsidiepartners en gecontracteerde zorgorganisaties. Samen proberen we tot goede oplossingen te komen.

Broeinest

Een mooi voorbeeld van laagdrempelig ontmoeten in de ‘sociale basis’ vind ik  stichting Broeinest, met een divers aanbod aan sociale activiteiten. Ze hebben bijvoorbeeld een eetpunt waar gekookt wordt voor en door buurtbewoners. Daar komen allerlei mensen op af:  van expats tot statushouders tot buurtbewoners met een verstandelijke beperking. Ik heb Broeinest ondersteund bij hun subsidieaanvraag en denk mee over kansen in de buurt. Ook ben ik hun vraagbaak richting de gemeente en breng ik ze in contact met andere organisaties.

Voor wie maak ik dat?

Ik ben trots op mijn werk als ik van toegevoegde waarde ben geweest voor inwoners. Ook al is dat altijd indirect via een andere partij. Dat merk ik bijvoorbeeld als er een goede match gemaakt is tussen een inwonersinitiatief en een zorgorganisatie. Of als ik een verbinding leg tussen een initiatief en het wijkteam van WIJeindhoven. Het is mooi als je dan ziet dat het resultaat heeft en dat het  inwoners verder helpt. Bijvoorbeeld die ontmoetingsplek bij Broeinest. Die is toch een klein beetje ‘mede mogelijk gemaakt door’!

Mijn werkweek

Ongeveer de helft van mijn tijd werk ik in de stad samen met mensen uit de stad. Ik kom op verschillende plekken en heb veel contact met partners die een vorm van ondersteuning of zorg bieden. Ik beantwoord vragen van initiatieven, generalisten of raadsleden, lees stukken en schrijf plannen of memo’s. Ik maak ook tijd voor een lunchwandeling of ga na werktijd iets gezelligs doen met collega’s.

Wanneer is deze baan (n)iets voor jou?

De gemeente Eindhoven is een grote organisatie, waardoor je altijd veel mensen nodig hebt om iets geregeld te krijgen. Je bedenkt iets en wilt dat snel regelen, maar dat gaat niet altijd. Als je ongeduldig bent, of de politiek niet leuk vindt, dan is dit niets voor jou. Of als je direct met inwoners wilt werken, want ik heb vaak contact met partijen maar minder met inwoners zelf.

Deze baan is zeker wel iets voor jou als je makkelijk communiceert met verschillende typen mensen. Van leden van de Cliëntenraad Sociaal Domein tot generalisten van WIJeindhoven en managers van zorgorganisaties. Je moet makkelijk met mensen kunnen praten en goed kunnen schakelen tussen al die verschillende contacten.

Ook belangrijk: nieuwsgierigheid. Willen weten wat een ander vindt en waarom. Want je moet veel informatie ophalen uit de stad, die goed kunnen analyseren en op basis daarvan het juiste advies geven aan het college. Bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van een nieuw ondersteuningsproduct binnen de Wmo. Waar is echt behoefte aan en wat moeten we ontwikkelen om de stad weer een stukje mooier te maken?

Wij Maken Samen Eindhoven